Skip to main content
Edwards Lifesciences Logo

Polityka prywatności

Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image

POLITYKA PRYWATNOŚCI EDWARDS LIFESCIENCES

(Wersja zaktualizowana z dnia 22 stycznia 2021 r. – Europa, w tym Wielka Brytania i Szwajcaria)

Download PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC oraz ich spółki powiązane (łącznie zwane dalej „Edwards Lifesciences” albo „my”) są świadome istotnego znaczenia prywatności w sieci i są zdecydowane chronić prywatność oraz wybory dotyczące prywatności naszych użytkowników oraz innych osób, których Dane Osobowe otrzymujemy. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i praktyki w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych na stronie „www.edwards.com” lub na innej stronie, która jest naszą własnością, jest przez nas prowadzona lub kontrolowana („Strony”), jak również ma zastosowanie do Danych Osobowych, które otrzymujemy i przetwarzamy w inny sposób niż za pośrednictwem Stron (na przykład dane osobowe naszych klientów, użytkowników końcowych, sprzedawców oraz dostawców usług, które otrzymujemy w związku z dostarczaniem naszych produktów i usług).

Należy mieć na uwadze, że nasze strony mogą zawierać linki do innych stron, które należą bądź są kontrolowane przez podmioty zewnętrzne. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Stron Edwards Lifesciences. Nie sprawujemy kontroli ani nie zatwierdzamy treści jakichkolwiek stron osób trzecich i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane na stronach, które nie są przez nas kontrolowane. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności odwiedzanych przez nich stron należących do osób trzecich.

Proszę wybrać odpowiedni link poniżej, żeby przejść do określonego punktu niniejszej Polityki Prywatności, który chcą Państwo przeczytać, albo proszę przewijać dalej w dół, jeżeli chcą się Państwo zapoznać z niniejszą Polityką Prywatności w całości.

Dane, jakie zbieramy na naszych Stronach 
Dane, które są nam udostępniane poza Stronami 
W jaki sposób wykorzystujemy dane, które zbieramy 
Przetwarzanie danych za granicą, w Stanach Zjednoczonych i innych państwach 
Ujawnianie danych osobom trzecim 
Wybory użytkownika w zakresie prywatności
Prywatność dzieci 
Nasze zobowiązanie do ochrony danych
Jeśli mają Państwo jakieś obawy związane z Państwa danymi osobowymi
Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Czym zajmuje się Edwards Lifesciences?

Edwards Lifesciences Corporation jest światowym liderem w zakresie skoncentrowanych na pacjencie innowacji medycznych w leczeniu strukturalnych chorób serca oraz monitoringu w zakresie intensywnej opieki medycznej i chirurgii. Kierując się chęcią pomocy pacjentom, spółka współpracuje ze światowej klasy lekarzami klinicznymi oraz badaczami w celu opracowania rozwiązań dla aktualnych problemów medycznych, jak również dokłada wszelkich starań, żeby poprawić wyniki pacjentów oraz jakość ich życia. Siedziba główna Edwards Lifesciences Corporation znajduje się w Stanach Zjednoczonych, ale spółka ma podmioty powiązane na całym świecie (łącznie dalej „Edwards”). Edwards Lifesciences nawiązuje współpracę z lekarzami w celu unowocześniania produktów, które pomagają pacjentom wieść dłuższe, zdrowsze i bardziej produktywne życie. Koncentrujemy się na technologiach medycznych mogących pomóc znacznym i rosnącym grupom pacjentów, u których występują istotne, dotąd nierozwiązane problemy kliniczne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat Edwards Lifesciences proszę odwiedzić zakładkę „O nas” na naszej stronie pod adresem https://www.edwards.com/aboutus/home.

Dane, jakie zbieramy na naszych stronach

Zaprojektowaliśmy nasze Strony w taki sposób, żeby użytkownicy mogli oglądać zawartość Stron bez konieczności podawania nam jakichkolwiek danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, email, czy numer telefonu.

Niniejszy punkt Polityki opisuje dane, które użytkownicy mogą zdecydować się podać dobrowolnie, jak również nasze praktyki w zakresie automatycznego zbierania i wykorzystania danych użytkownika dotyczących urządzenia oraz danych analitycznych, takich jak adresy IP użytkowników oraz informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy poruszają się w obrębie Stron.

Dane podawane przez użytkowników

Korzystając ze Stron, użytkownik może zdecydować się na podanie nam danych osobowych identyfikujących jego oraz członków jego rodziny. Takie dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres email, numer telefonu, Numer Ubezpieczenia Społecznego albo osobisty numer identyfikacyjny (PESEL), informacje dotyczące zdrowia albo historii choroby, jak również inne dane, które pozwolą Edwards Lifesciences na identyfikację użytkownika albo skontaktowanie się z nim. Na przykład, pacjent, który otrzymał jeden z produktów Edwards Lifesciences może podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Osoba ubiegająca się o pracę może złożyć podanie o pracę za pomocą internetowego formularza albo może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące ofert pracy. Pracownik służby zdrowia może poprosić nas o przesłanie mu informacji na temat jednego albo kilku naszych produktów, albo może przedstawić informacje o danym pacjencie. Organizacje charytatywne mogę ubiegać się o donacje.

Ponadto, niektóre obszary naszych Stron mogą być ograniczone do pracowników służby zdrowia z odpowiednimi uprawnieniami i dostęp do tej części naszych Stron może wymagać podania danych osobowych w celu ułatwienia rejestracji i weryfikacji.

W takich przypadkach, w celu spełnienia żądań użytkowników w zakresie korzystania z danej funkcji naszych Stron, możemy prosić użytkowników o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub email, numer telefonu oraz potencjalnie numer prawa wykonywania zawodu, albo innych danych, które pozwolą nam na weryfikację kwalifikacji do otrzymania dostępu do pewnych treści oraz w celu umożliwienia użytkownikowi rejestracji na różne wydarzenia. W ograniczonej liczbie przypadków, na przykład w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego dotyczącego jednego z naszych produktów, możemy zostać zobowiązani do uzyskania danych dotyczących stanu zdrowia użytkownika w celu umożliwienia dokonania odpowiedniego zgłoszenia do państwowych organów nadzoru. Pracownicy służby zdrowia powinni zapewnić, że otrzymali zgodę swoich pacjentów (o ile jest wymagana) przed podaniem danych osobowych lub medycznych dotyczących ich pacjentów.

Dane, które zbieramy automatycznie

W celu ulepszenia możliwości korzystania z naszych Stron rutynowo zbieramy pewne dane dotyczące urządzeń oraz dane analityczne dotyczące naszych użytkowników oraz sposobu korzystania przez nich z naszych Stron. Na przykład, zapisujemy adres IP każdego komputera, który loguje się na naszych Stronach. Adresy IP nie pozwalają nam na zidentyfikowanie użytkownika w zakresie jego imienia i nazwiska ani danych kontaktowych, ale pozwalają nam na prowadzenie komunikacji z urządzeniem użytkownika podczas jego wizyt na Stronach. Pozwalają nam one również na identyfikację kraju, w którym znajduje się odwiedzający nas użytkownik, dzięki czemu możemy automatycznie przekierować użytkownika do zawartości, która jest adresowana do użytkowników z danego kraju.

Korzystamy również z plików cookie oraz podobnych technologii monitorujących. Są to niewielkie pliki danych, które są zapisywane na komputerze użytkownika, a które pozwalają nam oraz naszym partnerom zewnętrznym na identyfikację sposobu, w jaki użytkownik porusza się po naszych Stronach oraz treści przeglądanych przez użytkownika. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat plików cookie, w tym praw użytkownika dotyczących tych plików, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką w zakresie plików cookie.

Możemy również zamieszczać reklamy na stronach podmiotów zewnętrznych. Takie podmioty zewnętrzne mogą monitorować informacje dotyczące korzystania ze stron, jak również informacje dotyczące przejścia z takiej reklamy na nasze Strony. Pomaga nam to zrozumieć skuteczność prowadzonej przez nas reklamy.

Dane udostępniane nam poza stronami

Zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy otrzymywać Dane Osobowe w inny sposób niż za pośrednictwem naszych Stron. Gromadzimy informacje dotyczące naszych klientów oraz potencjalnych klientów dla celów dostarczania naszych produktów i usług – takich jak dane kontaktowe, dane finansowe/dane do faktury, jak również inne informacje, które są nam podawane w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Na przykład, wielu lekarzy informuje nas, że została wszczepiona określona zastawka, żebyśmy mogli prowadzić bazę danych dotyczącą pacjentów, którzy otrzymali zastawkę z unikalnym numerem seryjnym. Lekarze powiadamiają nas również o reklamacjach oraz niepożądanych zdarzeniach dotyczących naszych produktów, przez co mogą przypadkowo podać informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Kandydaci do pracy mogą składać podania o pracę w formie papierowej. Prowadzimy rejestry dotyczące zakupów dokonywanych przez naszych klientów lekarzy, a także dotyczące ich obecności na wydarzeniach edukacyjnych oraz innych wydarzeniach, które organizujemy.

Możemy również gromadzić informacje otrzymane od naszych sprzedawców, dostawców, konsultantów, profesjonalnych doradców oraz innych osób trzecich dla celów zarządzania i prowadzenia naszej działalności. Na przykład będziemy gromadzili biznesowe informacje kontaktowe, informacje finansowe i inne informacje konieczne do podjęcia współpracy z naszymi dostawcami oraz innymi partnerami biznesowymi, jak również do przeprowadzenia oceny ich pracy.

Zapewniamy taki sam poziom ochrony Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy otrzymaliśmy je za pośrednictwem Strony czy też w inny sposób. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do Danych Osobowych, które gromadzimy lub uzyskujemy, bez względu na sposób w jaki takie Dane zostały nam przekazane.

W jaki sposób wykorzystujemy dane, które zbieramy

Jeżeli użytkownik poda nam swoje dane osobowe, będziemy je wykorzystywać do różnych celów:

  • w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie, jak również w celu zapewnienia użytkownikowi informacji oraz dostępu do zasobów, o które użytkownik prosił;
  • w celu dostarczania, prowadzenia oraz konserwacji Stron;
  • w celu ulepszania nawigacji na Stronach oraz ich zawartości, a także administracji i bezpieczeństwa systemu;
  • w celu przetwarzania i realizacji transakcji;
  • w celu zarządzania relacjami z klientem, w tym do udzielania odpowiedzi na pytania i komentarze oraz zapewnienia obsługi i wsparcia klienta;
  • w celu dostarczania naszych produktów i usług;
  • w celu prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w celu ulepszania naszych produktów i usług;
  • w celu dokonywania oceny ryzyka finansowego, kredytowego oraz ubezpieczeniowego związanego z każdą relacją lub potencjalną relacją z klientem, dostawcą, dystrybutorem albo partnerem biznesowym;
  • w innych uzasadnionych celach biznesowych lub innych celach, o których powiadomimy naszych użytkowników i klientów.

Dajemy również użytkownikom szansę wyrażenia zgody na wykorzystanie ich danych osobowych w celu przesyłania im innych informacji dotyczących produktów, działalności oraz ofert Edwards Lifesciences. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik będzie chciał się „wypisać” z otrzymywania takich informacji, może to uczynić wypełniając ten formularz. Edwards Lifesciences nie sprzedaje, ani w inny sposób nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych.

Możemy wykorzystywać dane dotyczące urządzeń oraz dane analityczne, które zbieramy my i nasi partnerzy (dotyczące adresów IP użytkowników oraz dane zbierane za pomocą plików cookie) podczas przyszłych wizyt użytkowników na stronie. Takie dane pozwolą nam na przekierowanie użytkownika na strony, których zawartość jest zgodna z zainteresowaniami użytkownika, jak również pozwolą nam na zapamiętanie komputera użytkownika podczas jego kolejnej wizyty. Jeżeli użytkownik odwiedza różne Strony Edwards Lifesciences, możemy traktować takie dane dotyczące wizyt użytkownika zbiorczo w celu lepszego zrozumienia sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Stron.

Możemy również łączyć gromadzone przez nas dane dotyczące urządzeń oraz dane analityczne dotyczące wszystkich osób odwiedzających nasze Strony, co pozwala nam na ulepszenie naszych Stron poprzez monitorowanie zainteresowania daną zawartością Strony oraz poprzez zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający nasze Strony poruszają się po nich. Takie dane mogą nam również pomóc zdiagnozować problemy, które występują na naszych Stronach.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na podanie nam swoich danych osobowych, możemy łączyć takie dane z informacjami niebędącymi danymi osobowymi, zbieranymi za pomocą rozpoznawania adresów IP oraz plików cookie, co pozwala nam na zrozumienie określonych zainteresowań użytkownika oraz na dostarczenie mu trafnych informacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych opisanych powyżej będzie w dużej mierze zależała od charakteru danych osobowych, których takie operacje będą dotyczyły oraz konkretnego kontekstu, w jakim uzyskamy takie dane.

Zwykle uzyskujemy dane osobowe wyłącznie od użytkowników i tylko po uzyskaniu ich zgody, w przypadku gdy potrzebujemy danych osobowych do wykonania zawartej z użytkownikiem umowy albo jeżeli przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie, który jednak nie jest nadrzędny w stosunku do interesu ochrony danych oraz podstawowych praw i wolności użytkownika. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do gromadzenia danych osobowych użytkownika albo z innych przyczyn możemy potrzebować danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (na przykład w celu realizacji obowiązków wynikających z regulacji dotyczących ochrony zdrowia).

Jeżeli poprosimy użytkownika o podanie nam danych osobowych w celu realizacji wymogu prawnego lub wykonania umowy łączącej nas z użytkownikiem, taka prośba zostanie przedstawiona użytkownikowi w sposób klarowny, w odpowiednim czasie, przy jednoczesnym poinformowaniu użytkownika, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (jak również o możliwych konsekwencjach niepodania nam danych osobowych).

Podobnie, jeżeli zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika powołując się na istnienie naszego uzasadnionego interesu (lub uzasadnionego interesu osoby trzeciej), jasno poinformujemy użytkownika w odpowiednim czasie o charakterze takiego uzasadnionego interesu.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji odnośnie do podstaw prawnych gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w części pod tytułem „W przypadku obaw dotyczących danych osobowych użytkownika” poniżej.

Przetwarzanie danych za granicą, w stanach zjednoczonych i innych państwach

Dane, które użytkownik podaje a my zbieramy, mogą być ujawniane podmiotom powiązanym z Edwards Lifesciences, jak również naszym zewnętrznym dostawcom usług na całym świecie dla celów zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności. Obejmuje to przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych, gdzie przechowujemy znaczną część danych elektronicznych.

Oznacza to, że dane użytkowników mogą być przekazywane dla celów przetwarzania lub przechowywania do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, jak również mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które świadczą na naszą rzecz takie usługi jak hosting witryn, zarządzanie bazami danych i usługi analityczne. Niektóre z tych krajów mogą nie mieć praw w zakresie ochrony danych, które odpowiadałyby prawom kraju zamieszkania użytkownika, jednakże wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, żeby zapewnić, że dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie ze standardami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, bez względu na to, gdzie są przetwarzane (w tym, jeśli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Wielkiej Brytanii, poprzez wdrożenie Standardowych Klauzul Umownych pomiędzy naszymi podmiotami zależnymi oraz w relacjach z naszymi dostawcami usług spoza EOG/spoza Wielkiej Brytanii).

Dla odwiedzających z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Prosimy również zapoznać się z poniższą informacją dotyczącą naszego udziału w Porozumieniu Tarcza Prywatności (Privacy Shield) UE-USA oraz Porozumieniu Tarcza Prywatności (Privacy Shield) Szwajcaria-USA. Informujemy jednak, że chociaż podmioty powiązane z Edwards Lifesciences wymienione poniżej nadal uczestniczą w Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, nie opierają się one na Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA jako mechanizmie prawnym umożliwiającym im przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, lecz zamiast tego wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia (opisane powyżej) w celu ochrony przekazywanych danych.

Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA

W zakresie przetwarzania danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Ekonomicznego i Szwajcarii, Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC oraz Edwards Lifesciences CardiAQ LLC posiadają certyfikaty w zakresie zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA oraz Tarczą Prywatności Szwajcaria-USA, które zostały wydane przez Departament Handlu USA, w zakresie gromadzenia, wykorzystania oraz przechowywania danych osobowych z państw europejskich. Posiadamy certyfikat w zakresie przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności dotyczących Powiadamiania, Wyboru, Odpowiedzialności za Wtórne Przekazywanie, Bezpieczeństwa, Integralności Danych i Ograniczenia Celu, Dostępu, Ochrony Prawnej, Egzekwowania Prawa i Odpowiedzialności. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarczą Prywatności Szwajcaria-USA, proszę wejść na stronę https://www.privacyshield.gov. W celu sprawdzenia naszych certyfikatów na Liście Tarczy Prywatności, proszę wejść na stronę: https://www.privacyshield.gov/list.

Nasze podmioty w Stanach Zjednoczonych podlegają uprawnieniom śledczym oraz dotyczącym egzekwowania prawa Federalnej Komisji Handlu.

W przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim zgodnie z Tarczą Prywatności, ponosimy odpowiedzialność, jeżeli taka osoba trzecia nie przetwarza danych osobowych użytkownika zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania albo wątpliwości związane z naszymi certyfikatami Tarczy Prywatności UE-USA lub Szwajcaria-USA, mogą się Państwo z nami skontaktować, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych poniżej, a my niezwłocznie udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania albo wątpliwości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie kwestii dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, które nie zostały rozwiązane przez nas w sposób zadawalający, mogą się Państwo skontaktować z naszym dostawcą rozwiązań z zakresu rozstrzygania sporów w USA (bezpłatnie) na stronie https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Jeżeli działania wskazanego niezależnego dostawcy rozwiązań z zakresu rozstrzygania sporów nie będą skuteczne, Porozumienie Tarcza Prywatności dopuszcza w pewnych przypadkach poddanie sporu pod arbitraż. Prosimy wejść na stronę https://www.privacyshield.gov).w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących postępowania arbitrażowego.

Jeżeli użytkownik odwiedza tę stronę z Europy, ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych odnośnie do sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe. W celu uzyskania dalszych informacji użytkownik powinien skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i niektórych krajów spoza Europy (w tym Stanów Zjednoczonych i Kanady) dostępne są tutaj https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl)

Będziemy również współpracować oraz zastosujemy się do zasad każdego postępowania, decyzji albo nakazu prowadzonego albo wydanego przez amerykański Departament Handlu oraz Federalną Komisję Handlu, odnośnie do danych osobowych, które otrzymamy w ramach Porozumienia Tarcza Prywatności.

Zwracamy uwagę, że pod pewnymi warunkami możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych naszych użytkowników w odpowiedzi na uprawnione żądanie organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekucją prawa.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Edwards Lifesciences wykorzystuje usługi podmiotów zewnętrznych, w tym usługi przetwarzania danych, a podmioty te zobowiązały się chronić prywatność oraz zapewnić bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych, które od nas otrzymują.

W niektórych przypadkach możemy zostać, zgodnie z prawem, na podstawie wezwania sądowego albo postanowienia sądu, zobowiązani do ujawnienia informacji. Na przykład, jeżeli użytkownik wykorzysta Stronę do zgłoszenia niepożądanego doświadczenia dotyczącego produktu, możemy być zobowiązani do zgłoszenia takich informacji Urzędowi ds. Żywności i Lekarstw USA albo podobnym organom nadzoru w innych krajach. Możemy również ujawniać dane, jeżeli uważamy, że jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów jakiejś osoby albo w celu wykonania albo ustalenia naszych praw bądź w celu obrony przed zarzutami prawnymi.

Jeżeli osoba trzecia nabędzie spółkę z naszej grupy albo jej aktywa, będziemy mogli ujawniać dane takiej osobie trzeciej w związku z takim nabyciem. Jasno wskażemy takiemu zewnętrznemu nabywcy, że dane osobowe, które od nas otrzymuje mogą być przez niego wykorzystane jedynie w celu, w którym pierwotnie zostały nam powierzone.

W końcu, możemy poprosić użytkownika o wyrażenie zgody na ujawnienie jego danych osobowych na rzecz pewnych osób trzecich. W takiej sytuacji, ujawnimy dane osobowe użytkownika wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

Wybory użytkownika w zakresie prywatności

Korzystając ze Stron, użytkownicy mają możliwość dokonania wyboru odnośnie do danych osobowych, które otrzymujemy i sposobu, w jaki je wykorzystujemy.

Otrzymywanie informacji o Edwards Lifesciences. Jeżeli użytkownik poda nam swoje dane osobowe, może zostać poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas w przyszłości wiadomości, w tym wiadomości email. Jeżeli użytkownik wyrazi taką zgodę, możemy okresowo przesyłać użytkownikowi informacje o naszych produktach lub usługach. Nawet jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na to, żeby Edwards Lifesciences mogła wysyłać mu dodatkowe informacje, w każdej chwili może zmienić zdanie, wypełniając niniejszy formularz albo postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w emailu, który wyślemy użytkownikowi.

Pliki cookie. Należy zapoznać się z naszą Polityką w zakresie plików cookie, w celu uzyskania informacji, w jaki sposób można przyjąć albo odmówić przyjęcia plików cookie oraz podobnych technologii monitorujących

Dostęp, korekta oraz zmiana danych osobowych użytkownika W celu uzyskania dostępu, dokonania aktualizacji albo korekty, zmiany albo usunięcia podanych uprzednio danych osobowych, należy wypełnić ten wniosek Rozpatrzymy wniosek użytkownika zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Sygnały DNT / Monitorowanie Online. Niektóre przeglądarki mogą być ustawione na wysyłanie sygnału „Do Not Track” („Nie monitoruj” – DNT) do stron odwiedzanych przez użytkownika. Taki sygnał wydaje stronie polecenie, żeby nie zbierała danych dotyczących aktywności użytkownika na różnych stronach. W chwili obecnej nie odpowiadamy na sygnały DNT.

Należy jednak pamiętać, że Edwards Lifesciences nie monitoruje aktywności użytkownika na zewnętrznych stronach i w zewnętrznych aplikacjach (poza monitorowaniem interakcji użytkownika z naszymi reklamami na stronach zewnętrznych) i nie dokonuje selekcji zawartości na podstawie aktywności użytkownika na zewnętrznych stronach i w zewnętrznych aplikacjach. Jeżeli użytkownik odwiedza więcej niż jedną Stronę Edwards, monitorujemy jego aktywność na wszystkich stronach prowadzonych przez Edwards, w celu poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika z Edwards.

Usuwanie danych osobowych użytkownikaUżytkownik może zwrócić się do Edwards Lifesciences o usunięcie jego danych osobowych wypełniając niniejszy formularz.

Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jak również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia jego danych osobowych. Również w tym przypadku, aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w części pod tytułem „W przypadku obaw dotyczących danych osobowych użytkownika” poniżej.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania wysyłanej przez nas komunikacji marketingowej (opcja opt-out).W celu wykonania tego prawa należy kliknąć link „zrezygnuj z subskrypcji” albo „opt-out” znajdujący się w przesłanym przez nas emailu o treści marketingowej. W celu zrezygnowania z otrzymywania innych form komunikacji marketingowej (takich jak przesyłanie materiałów marketingowych pocztą lub telemarketing) należy skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w części pod tytułem „W przypadku obaw dotyczących danych osobowych użytkownika” poniżej .

Podobnie, jeżeli uzyskaliśmy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody użytkownika, jak również pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się zgodnie z inną niż zgoda podstawą przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych odnośnie do sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy jego dane osobowe. W celu uzyskania dalszych informacji użytkownik powinien skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe organów ochrony danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii są dostępne pod adresem https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl.)

Odpowiadamy na wszelkie wnioski zgłoszone przez osoby fizyczne w wykonaniu ich praw w zakresie ochrony danych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa o ochronie danych osobnych.

Prywatność dzieci

Edwards Lifesciences świadomie nie gromadzi danych osobowych dzieci w wieku do lat 13, bez uzyskania zgody rodzica albo prawnego opiekuna dziecka. Nie udostępniamy danych osób poniżej 13 roku życia żadnym osobom spoza Edwards (za wyjątkiem przypadków, kiedy jest to wymagane przepisami prawa, jak również naszym agentom, którzy zobowiązali się do zachowania danych osobowych w tajemnicy).

Dzieci w wieku do lat 13 nie powinny podawać nam żadnych danych osobowych bez wyraźnej zgody swojego rodzica albo opiekuna prawnego. Jeżeli użytkownik uważa, że jego dziecko podało swoje dane osobowe i chciałby, żeby takie dane zostały usunięte z naszych systemów, należy wypełnić ten formularz. Podejmiemy odpowiednie działania w celu spełnienia żądania użytkownika w tym zakresie.

Nasze zobowiązanie do ochrony danych

Edwards Lifesciences rozumie, że bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników ma ogromne znaczenie i dokładamy wszelkich starań, żeby utrzymać zaufanie użytkowników w tym zakresie. Wykorzystujemy branżowe środki technologiczne oraz organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, które zbieramy oraz które są nam podawane przez użytkowników.

Pomimo podejmowania odpowiednich wysiłków w celu ochrony danych osobowych przed utratą, kradzieżą, zmianą albo innego rodzaju niepożądanym wykorzystaniem, nie możemy zagwarantować, że do takiej utraty nigdy nie dojdzie. Zawsze istnieje ryzyko, że osoba trzecia niezgodnie z prawem uzyska, bez naszej autoryzacji, dostęp do naszych systemów albo w inny sposób wejdzie w posiadanie danych osobowych użytkownika.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe uzyskane od użytkowników, jeżeli łączy nas z nimi stosunek umowny albo jeżeli istnieje aktualna uzasadniona potrzeba biznesowa takiego przechowywania (na przykład dostarczamy użytkownikowi zamówioną przez niego usługę albo jesteśmy zobowiązani do wykonania pewnych obowiązków prawnych, podatkowych lub rozliczeniowych).

Jeżeli nie mamy aktualnej uzasadnionej potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika, dane takie zostaną usunięte albo zanonimizowane, a jeżeli nie jest to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w plikach archiwalnych), dane osobowe użytkownika będą bezpiecznie przechowywane i wyłączone z wszelkiego dalszego przetwarzania do czasu, kiedy ich usunięcie stanie się możliwe.

Jeśli mają państwo obawy związane z państwa danymi osobowymi

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności albo swoich danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, Edwards Lifesciences LLC, wypełniając ten formularz albo na adres podany poniżej:

Privacy Office (Biuro ds. Prywatności)
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
USA
Email: privacy@edwards.com

Jeżeli chcą Państwo otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, proszę wskazać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres email. Jeżeli nie otrzymamy adresu email, odpowiedź zostanie wysłana na adres pocztowy.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Okresowo możemy wprowadzać zmiany do naszej Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia takich zmian, zamieścimy zaktualizowaną politykę, jak również zmienimy wskazaną poniżej datę wersji niniejszej Polityki Prywatności. Zachęcamy użytkowników do regularnego odwiedzania niniejszej strony w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących stosowanych przez nas praktyk.

Naszą intencją jest wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z wersją Polityki Prywatności obowiązującą w czasie, w którym dane zostały uzyskane. Jeżeli będziemy chcieli istotnie zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy albo udostępniamy dane osobowe użytkownika, poinformujemy go o tym z wyprzedzeniem, co umożliwi użytkownikowi decyzję, czy chce pozwolić nam na wykorzystanie jego danych w taki nowy lub zmieniony sposób.

Wersja z dnia 22 stycznia 2021 roku w celu zaktualizowania danych kontaktowych dostawcy rozwiązań z zakresu rozstrzygania sporów dotyczących Tarczy Prywatności.