Skip to main content
Edwards Lifesciences Logo

Personverner - klæring

Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image

PERSONVERNERKLÆRING FOR EDWARDS LIFESCIENCES

(Oppdatert den 22. januar 2021 – Europa, inkludert Storbritannia og Sveits)

Download PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC og tilknyttede konsernselskaper (samlet «Edwards Lifesciences», «vår», «vi» eller «oss») anerkjenner viktigheten av personvern på Internett og vi forplikter oss til å beskytte personvern og personvernvalg til våre besøkende på nett og andre vi mottar Personopplysninger om. Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer og praksis for innsamling, bruk og oppbevaring av opplysninger på «www.edwards.com» eller andre nettsider som eies, drives eller kontrolleres av oss («Nettsider»), og gjelder også for Personopplysninger som vi innhenter og behandler på andre måter enn gjennom våre Nettsider (for eksempel personopplysninger om våre kunder, sluttbrukere, forhandlere og leverandører som ledd i å tilby våre produkter og tjenester).  

Vær oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde koblinger til andre nettsider som eies eller kontrolleres av tredjeparter. Denne personvernerklæringen gjelder kun Edwards Lifesciences' nettsider.  Vi verken kontrollerer eller bifaller innhold på tredjepartsnettsider og påtar oss intet ansvar for personvernsretningslinjer på nettsider som ikke kontrolleres av oss.  Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernsretningslinjer på tredjepartsnettsider du besøker.

Klikk på en av koblingene under for å lese den delen av denne personvernerklæringen du ønsker å lese, eller fortsett å bla ned hvis du ønsker å lese denne personvernerklæringen i sin helhet.

Informasjon vi samler inn på våre Nettsider 
Informasjon som gis til oss utenom våre Nettsider 
Hvordan vi bruker opplysningene vi samler inn 
Internasjonal behandling i USA og andre land 
Formidling av informasjon til tredjeparter 
Dine personvernvalg 
Barns personvern 
Vår forpliktelse overfor informasjonssikkerhet og -beskyttelse 
Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger 
Endringer i personvernerklæringen 

Hva gjør Edwards Lifesciences?

Edwards Lifesciences Corporation er en global leder innenfor pasientrettet medisinsk innovasjon for strukturelle hjertesykdommer, og for intensiv og kirurgisk overvåkning. Motivert av et ønske om å hjelpe pasienter, samarbeider selskapet med verdensledende klinikere og forskere for å imøtekomme udekket helsebehov og bedre pasienters utfall og liv. Edwards Lifescienes Corporation har hovedkontor i USA, men har tilknytning til selskaper i hele verden (i fellesskap "Edwards"). Edwards Lifesciences samarbeider med leger for å innovere produkter ment for å hjelpe pasienter til å leve lengre, sunnere og mer produktive liv. Vi fokuserer på medisinsk teknologi som retter seg mot store og voksende pasientgrupper med vesentlige udekkede kliniske behov.

For ytterligere informasjon om Edwards Lifesciences, vennligst se "About Us"-siden på vår hjemmeside: https://www.edwards.com/aboutus/home.

Opplysninger vi samler inn på våre Nettsider

Vi har laget våre nettsider slik at besøkende kan navigere i og vise nettsideinnhold uten å oppgi personlige kontaktdetaljer, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer.  

Denne delen beskriver opplysninger besøkende kan velge å oppgi frivillig, i tillegg til vår praksis for automatisk innsamling og bruk av besøkendes enhetsrelaterte informasjon og analyseinformasjon, for eksempel besøkendes IP-adresser og informasjon om hvordan besøkende navigerer gjennom nettsidene.

Opplysninger du oppgir

Gjennom din bruk av nettsidene kan du velge å oppgi personopplysninger til oss som identifiserer deg eller dine familiemedlemmer.  Disse personopplysningene kan inkludere en persons navn, post- eller e-postadresse, telefonnummer, personnummer, nasjonalt identifikasjonsnummer, opplysninger om helse eller sykdom, eller andre opplysninger som gjør det mulig for Edwards Lifesciences å identifisere eller kontakte deg.  For eksempel kan en pasient som har mottatt et av Edwards Lifesciences produkter velge å dele hans eller hennes opplevelser med oss.  En person som søker jobb kan velge å søke jobb elektronisk eller be om ytterligere informasjon om jobbmuligheter.  En helsearbeider kan be om at vi sender informasjon om ett eller flere av våre produkter, eller de kan rapportere informasjon om en spesifikk pasient.  En veldedig organisasjon kan be om et bidrag.    

I tillegg kan enkelte deler av våre nettsider være begrenset for bruk kun av helsepersonell, og tilgang til slike deler av nettsidene kan kreve personopplysninger for å muliggjøre registrering og verifisering. 

I slike tilfeller, for å kunne betjene din forespørsel om å bruke nettsidenes funksjoner, kan vi be om personopplysninger som navn, post- eller e-postadresse, telefonnummer og muligens et lisensnummer for helsearbeidere eller annen informasjon for å verifisere din berettigelse til å se begrenset innhold eller for å gjøre det mulig for deg å registrere deg for et arrangement.  I begrenset utstrekning, for eksempel ved en uønsket hendelse med ett av våre produkter, kan det også være nødvendig for oss å innhente personopplysninger om din sykdom for å muliggjøre lovpålagt rapportering til myndighetsorganer.   Helsearbeidere må forsikre seg om at de har innhentet samtykke fra pasienter (der dette kreves) før de oppgir personlig eller medisinsk informasjon om sine pasienter.

Informasjon vi samler inn automatisk

Med hensikt å forbedre nettopplevelsen, samler vi rutinemessig inn noe enhetsrelatert informasjon og analyseinformasjon om våre besøkende og deres bruk av våre nettsider.  For eksempel registrerer vi IP-adressen til alle datamaskiner som logger på våre nettsider.  Denne IP-adressen gjør det ikke mulig å identifisere deg ved navn eller kontaktdetaljer, men den gjør det mulig for oss å opprettholde kommunikasjon med enheten din under besøket.   Den gjør det også mulig å identifisere landet du besøker oss fra, slik at vi automatisk kan tilby innhold som er relevant for landet.

Vi bruker også «informasjonskapsler» og lignende sporingsteknologi.  Dette er små datafiler som plasseres på datamaskinen din som gjør det mulig for oss og våre partnere å identifisere din navigering på nettsidene og spesifikke sider eller informasjon du besøker.  Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler, inkludert dine rettigheter med hensyn til informasjonskapsler, kan du lese vår  Erklæring om informasjonskapsler.

Vi kan også plassere annonser på tredjepartsnettsider.  Disse tredjepartene kan spore informasjon om nettsidebruk, i tillegg til informasjon om «click throughs» fra en annonse til våre nettsider.  Dette hjelper oss med å forstå effekten av vår markedsføring

Informasjon som gis til oss utenom våre Nettsider

Vi erkjenner muligheten for at vi kan motta Personopplysninger på andre måter enn gjennom våre Nettsider. Vi innhenter informasjon om våre kunder og potensielle kunder med formål om å tilby våre produkter og tjenester, som kontaktinformasjon, finansiell/fakturainformasjon og annen informasjon vi mottar som ledd i å gjøre forretninger.  For eksempel er det mange leger som varsler oss når en spesiell ventil har blitt implantert, slik at vi kan oppdatere en database over pasienten som mottok en ventil med et bestemt serienummer. Leger varsler oss også om klager eller bivirkninger ved våre produkter og som utilsiktet kan inneholde informasjon om pasientens helse. Jobbsøkere kan sende inn papirsøknader. Vi holder registre over kjøp foretatt av våre legekunder og deres deltagelse på utdanningsarrangementer og annet vi arrangerer.

Vi innhenter også informasjon fra våre forhandlere, leverandører, konsulenter, profesjonelle rådgivere og andre tredjeparter med formål om å administrere og drive vår virksomhet. For eksempel vil vi innhente kontaktinformasjon, finansiell informasjon og annen informasjon som er nødvendig for å engasjere våre leverandører og andre forretningspartnere og for å evaluere deres utførelse.

Personopplysninger gis den samme beskyttelse av oss, enten vi mottar den gjennom våre Nettsteder eller på andre måter. Beskrivelsen nedenfor gjelder også for Personopplysninger innhentet eller mottatt av oss, uansett hvordan informasjonen ble mottatt.

Hvordan vi bruker opplysningene vi samler inn

Hvis du velger å oppgi personopplysninger til oss, vil vi bruke de opplysningene til en rekke formål:

  • For å svare på et spesifikt spørsmål eller anmodning, og for å gi deg tilgang til informasjon og ressurser du har bedt om fra oss.
  • For å drifte og vedlikeholde våre Nettsider;
  • For å forbedre navigasjon og innhold på våre Nettsider, systemadministrasjon og sikkerhet;
  • For å behandle og sluttføre transaksjoner;
  • For å administrere våre kundeforhold, inkludert å svare på henvendelser og kommentarer samt å gi kundeservice og støtte;
  • For å gi våre produkter og utføre tjenester;
  • For å drive forskning, utvikling og forbedring av våre produkter og tjenester;
  • For å vurdere finansiell, kreditt og forsikringsrisiko i ethvert forhold eller potensielt forhold med en kunde, leverandør, distributør eller forretningspartner;
  • For å utføre andre legitime forretningsformål og andre formål som vi vil varsle våre brukere og kunder om

Vi vil også gi deg muligheten til å fortelle oss om vi kan bruke dine personopplysninger til å sende deg annen informasjon om Edwards Lifesciences’ produkter, aktiviteter eller muligheter. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker å slutte å «abonnere» på slik kommunikasjon, kan du gjøre det ved å fylle ut dette skjemaet. Edwards Lifesciences verken selger eller på annen måte utleverer personopplysninger til tredjeparter for tredjepartenes markedsføringsformål. 

Vi kan bruke den enhetsrelaterte informasjonen og analyseinformasjonen som vi og våre partnere samler inn (om din datamaskins IP-adresse og gjennom bruken av informasjonskapsler) under framtidige besøk.  Denne informasjonen gjør det mulig for oss sende deg til spesifikk innhold på nettsidene som kan være av interesse og å gjenkjenne datamaskinen din neste gang du besøker oss.  Hvis du besøker flere Edwards Lifesciences-nettsider, kan vi samle informasjonen fra besøkene dine for bedre å forstå bruken av våre nettsider.

Vi kan også sammenstille denne enhetsrelaterte informasjonen og analyseinformasjonen vi samler inn fra alle besøkende, noe som bidrar til å forbedre nettsidene våre ved å overvåke interesse for forskjellig nettsideinnhold og forstå hvordan våre besøkende navigerer på nettsidene.   Denne informasjonen kan også bidra til å løse eventuelle problemer med nettsidene. 

Hvis du velger å dele personopplysninger med oss, kan vi kombinere disse opplysningene med den ikke-personlige informasjonen som er samlet inn gjennom gjenkjenning av IP-adressen og informasjonskapsler, for å gi oss en bedre forståelse av dine interesser og til å levere relevant informasjon til deg.

Berhandlingsgrunnlag for brhanding av personopplysninge

Vårt behandlingsgrunnlag for innsamlingen og bruken av personopplysninger som beskrevet ovenfor, varierer avhengig av hvilke personopplysninger det gjelder og den spesifikke konteksten vi samler inn personopplysningene for.

Generelt vil vi kun samle inn personopplysninger fra deg hvor du samtykker til dette, hvor vi trenger personopplysningene for å oppfylle en avtale med deg, eller hvor behandlingen er basert på vår berettigete interesse som ikke blir overgått av dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter. I enkelte tilfeller vil vi også kunne ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger fra deg eller ha et behov for dine personopplysninger for å beskytte dine eller andre fysiske personers vitale interesser (for eksempel for å etterleve helselovgivning).

Dersom vi ber deg om å oppgi personopplysninger slik at vi kan etterleve en rettslig forpliktelse eller en avtale med deg, vil vi opplyse om dette og informere deg om utleveringen av personopplysningene er obligatorisk (herunder også mulige konsekvenser dersom du ikke utleverer dine personopplysninger til oss).

Tilsvarende, dersom vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å ivareta våre berettigede interesser (eller tredjeparters berettigede interesser), vil vi opplyse deg om hvilke berettigede interesser det er tale om.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvilke behandlingsgrunnlag vi baserer oss på for å kunne samle inn og bruke dine personopplysninger, kan du sende oss en henvendelse ved bruk av kontaktinformasjonen som du finner under overskriften "Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger" nedenfor.

Internasjonal behandling i USA og andre land

Alle opplysninger som du oppgir eller som vi samler inn, kan bli formidlet til Edwards Lifesciences-selskaper og til våre tredjepartsleverandører rundt om i verden for formål som samsvarer med denne personvernerklæringen. Dette omfatter overføringer til USA, hvor mye av vår elektroniske data blir lagret. Dette betyr at når vi samler inn dine personopplysninger så kan vi behandle de alle disse landene.

Dette betyr at dine opplysninger kan formidles til et annet land enn landet du oppholder deg i for behandling og oppbevaring, og de kan også formidles til tredjeparter som er engasjert av oss til å levere tjenester som netthotell, databaseadministrasjon eller analysetjenester. Enkelte av disse landene kan ha informasjonssikkerhetslovgivning som avviker fra lovgivningen i landet du oppholder deg i, men vi har implementert egnede garantier for å sikre at dine personopplysninger beskyttes i henhold til standardene beskrevet i denne personvernerklæringen, og gjeldende personvernlovgivning, uansett hvor de behandles (inkludert, dersom du befinner deg innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") eller Storbritannia, implementering av standard personvernbestemmelser mellom våre tilknyttede selskaper og med våre tjenesteleverandører utenfor EEA/Storbritannia)

For besøkende fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits, se også under for informasjon vedrørende vår deltakelse i EU- US Privacy Shield og Sveits- US Privacy Shield. Vær imidlertid oppmerksom på at selv om Edwards Lifesciences-tilknyttede selskaper identifisert nedenfor fortsetter å delta i EU-US og Sveits-US Privacy Shield, bruker de ikke EU-US og Sveits-US Privacy Shield som en rettslig mekanisme for å tillate deres overføring av personopplysninger til USA, men har i stedet implementert egnede garantier (som beskrevet ovenfor) for å beskytte disse overføringene.

EU-US Privacy Shield og Sveits – US Privacy Shield

Ved behandling av personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits er Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC og Edwards Lifesciences CardiAQ LLC EU-US Privacy Shield sertifiserte og Sveits- US Privacy Shield sertifiserte av USAs handelsdepartement for innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra EØSs medlemsland. Vi har sertifisert etterlevelse av personvernprinsippene i Privacy Shield om varsel, valg, videreformidling, sikkerhet, dataintegritet, formålsbegrensning, tilgang,håndhevelse og ansvar. Hvis du vil vite mer om EU-US Privacy Shield programmet og Sveits- US Privacy Shield programmet, se https://www.privacyshield.gov. For å se vårt sertifikat på Privacy Shield listen, vennligst se https://www.privacyshield.gov/list

Det er amerikanske Federal Trade Commission som har myndighet til å etterforske og håndheve våre amerikanske selskaper.

Når vi overfører personopplysninger til våre tredjepartsagenter under Privacy Shield vil vi fremdeles være ansvarlige for våre tredjepartsagenter dersom de ikke behandler dine personopplysninger i samsvar med Privacy Shield-prinsippene, med mindre vi kan bevise at vi ikke er ansvarlig for årsaken til skaden.

Hvis du har spørsmål vedrørende vår EU-US eller Sveits- US Privacy Shield-sertifisering, kan du ta kontakt ved hjelp av kontaktinformasjonen som oppgis under, og vi vil forsøke å raskt besvare ditt spørsmål. 

Dersom du har en uavklart bekymring knyttet til personvern eller bruk av opplysninger som vi ikke har adressert tilfredsstillende, vennligst ta kontakt med vår tredjeparts tvisteløsningsleverandør lokalisert i USA (kostnadsfritt) her: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Dersom disse individuelle forsøkene ikke er vellykket, åpner Privacy Shield-rammeverket opp for voldgift i visse tilfeller. For mer informasjon om voldgiftsprosessen, vennligst se https://www.privacyshield.gov/.

Dersom du besøker hjemmesiden fra Europa, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet i forbindelse med vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med ditt lokale tilsynsorgan. (Kontaktinformasjon for tilsynsmyndigheter i Europa/EØS, Sveits og enkelte land utenfor EU (herunder USA og Canada) er tilgjengelig her.)

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.)

Vi vil også samarbeide med enhver etterforskning som gjennomføres av og etterleve ethvert vedtak eller ethvert råd som gis av det amerikanske handelsdepartementet eller Fedral Trade Commission i forbindelse med personopplysninger vi mottar under Privacy Shield-rammeverket.

Vennligst merk at vi under visse omstendigheter kan være pålagt å utlevere dine personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller håndhevelseskrav.

Formidling av informasjon til tredjeparter

Edwards Lifesciences bruker tredjeparter som utfører tjenester for oss, inkludert databehandlingstjenester, og disse tredjepartene har samtykket i å opprettholde personvernet og sikkerheten til alle personopplysninger de mottar fra oss. 

I noen tilfeller kan vi bli pålagt ved lov, stevning eller rettskjennelse til å utlevere informasjon.  Hvis du for eksempel bruker en nettside til å rapportere en negativ produktopplevelse, kan det kreves at vi rapporterer den informasjonen til U.S. Food and Drug Administration (FDA) eller lignende myndighetsorganer i andre land.  Vi kan også utlevere informasjon der vi mener det er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til en hvilken som helst person, eller for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter.

Hvis en tredjepart kjøper en av våre konsernselskaper eller deres eiendeler, kan vi oppgi informasjon til den tredjeparten i forbindelse med salget.  Vi vil gjøre det klart overfor tredjepartskjøperen at den kun kan bruke personopplysningene den mottar fra oss til formålene de opprinnelig ble innhentet for.

Til slutt kan vi be om ditt samtykke til å dele dine personopplysninger med enkelte tredjeparter.  I disse tilfellene vil vi kun dele dine personopplysninger med ditt samtykke.

Dine personvernvalg

Når du bruker nettsidene, vil du få muligheter til å foreta valg angående personopplysningene vi mottar og hvordan vi bruker de.

Motta informasjon om Edwards Lifesciences.  Hvis du oppgir personopplysninger til oss, kan du bli bedt om å bekrefte om du ønsker å motta framtidig informasjon, inkludert informasjon via e-post.   Hvis du bekrefter det, kan vi fra tid til annen sende deg informasjon om produkter eller tjenester.  Selv om du bekrefter at Edwards Lifesciences kan sende deg ytterligere informasjon, kan du når som helst ombestemme deg ved å fylle ut dette skjemaet eller ved å følge instruksjonene i e-postinformasjon vi sender til deg. 

Informasjonskapsler. Se vår Erklæring om informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan du godtar eller avviser informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi.

Få tilgang til, korrigere eller endre dine personopplysninger.   Hvis du ønsker å få tilgang til, oppdatere, endre eller korrigere personopplysningene du tidligere har gitt oss, kan du fylle ut dette skjemaet. Vi vil vurdere din forespørsel i samsvar med Privacy Shield -prinsipper og gjeldende lovgivning.

Ikke spor-signaler/Nettsporing.  Enkelte nettlesere kan være konfigurert til å sende et «Ikke spor»-signal (DNT = Do Not Track) til nettsidene du besøker.  Dette signalet ber nettsidene om ikke å samle inn informasjon om dine aktiviteter på forskjellige nettsider.   Vi svarer for tiden ikke på DNT-signaler.

Imidlertid sporer ikke Edwards Lifesciences dine aktiviteter på noen tredjepartsnettsider eller applikasjoner (med unntak av overvåkning av din samhandling med våre annonser på tredjepartsnettsider), og vi velger ikke innhold basert på dine aktiviteter på tredjepartsnettsider eller applikasjoner.  Hvis du besøker flere enn ett Edwards-nettside, sporer vi aktivitetene dine på alle nettsider som drives av Edwards, slik at vi kan forbedre din totalopplevelse hos Edwards.  

Fjerne dine personopplysninger.  Du kan be om at Edwards Lifesciences sletter dine personopplysninger ved å fylle ut dette  skjemaet.

I tillegg, kan du protestere på behandlingen av dine personopplysninger, be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger eller be om å få utlevert/videresendt (dataportabilitet) dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved å buke kontaktinformasjonen som du finner under overskriften "Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger" nedenfor.

Du har rett til å reservere deg mot at vi sender deg markedsføring når som helst. Du kan utøve denne retten ved å klikke på "unsubscribe" eller "opt-out" linken i e-postene med markedsføring som vi sender deg. For å reservere deg mot andre former for markedsføring (for eksempel via post eller telefon), vennligst ta konstakt med oss ved å bruke kontaktinformasjonen som du finner under overskriften "Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger" nedenfor.

Dersom vi har samlet inn og behandlet dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekkingen av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen, og vil heller ikke påvirke behandling av dine personopplysninger basert på andre behandlingsgrunnlag enn samtykke.

Du har en rett til å klage til en tilsynsmyndighet i forbindelse med vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt ditt lokale tilsynsorgan. (Kontaktinformasjon for tilsynsmyndigheter i EØS og Sveits) er tilgjengelig her https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.)

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra individer som ønsker å bruke sine personvernrettigheter i samsvar med gjeldende personopplysningsregler.

Barns personvern

Edwards Lifesciences har ikke til hensikt å samle inn personopplysninger fra barn under 13 år uten samtykke fra barnets forelder eller juridiske verge.   Vi deler ikke personopplysningene til personer under 13 år med noen utenfor Edwards (unntatt der dette er lovpålagt, og til våre agenter som har forpliktet seg til å oppretteholde personvernet).

Barn under 13 år skal ikke oppgi noen personopplysninger til oss uten deres forelders eller juridiske verges utrykkelige tillatelse.  Hvis du mener at ditt barn har oppgitt personopplysninger og du vil be om at disse opplysningene slettes fra våre systemer, kan du fylle ut dette skjemaet.  Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å imøtekomme forespørselen.

Vår forpliktelse overfor informasjonssikkerhet og -beskyttelse

Edwards Lifesciences erkjenner at sikkerheten til dine personopplysninger er av største betydning, og vi jobber for å opprettholde din tillit.   Vi benytter tekniske og organisatoriske bransjestandard tiltak til å beskytte sikkerheten til informasjonen vi innhenter og som du oppgir til oss.

Til tross for disse tiltakene for å beskytte personopplysninger fra tap, tyveri, endring, eller andre typer misbruk, kan vi ikke garantere at slikt tap aldri vil oppstå.  Det finnes alltid en risiko at en tredjepart, uten vår godkjenning, kan få tilgang til våre systemer eller personopplysninger på ulovlig vis. 

Oppbevaring

Vi oppbevarer personopplysningene vi samler inn fra deg hvor vi har et løpende forretningsforhold eller hvor vi trenger slike opplysninger i forbindelse med vår virksomhet (for eksempel, for å levere en tjeneste til deg som du har bestilt eller for å etterleve gjeldende juridiske, skatterettslige eller bokføringsrelaterte forpliktelser).

Hvor vi ikke lenger trenger slike personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet, vil vi enten slette eller anonymisere de eller, hvor dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personopplysninger har blitt lagret i våre sikkerhetskopier), påse at personopplysningene er oppbevart på en trygg måte isolert fra andre behandlingsaktiviteter frem til sletting er mulig.

Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om dine personopplysninger, kan du ta kontakt med Behandlingsansvarlig, Edwards Lifesciences LLC, på dette skjemaet eller ved adressen under:

Privacy Office
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
USA
E-postadresse: privacy@edwards.com

Hvis du vil ha svar på e-post, må du inkludere navn, postadresse og e-postadresse.  Hvis du ikke oppgir en e-postadresse, svarer vi per post.

Endringer i personvernerklæringen

Fra tid til annen vil vi revidere personvernerklæringen.  Når vi gjør det, vil vi publisere den oppdaterte erklæringen og endre "sist oppdatert" datoen under. Vi oppfordrer deg til å jevnlig være innom denne siden for å holde deg oppdatert om vår praksis.

Vår hensikt er å bruke personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernerklæring på det tidspunkt informasjonen ble samlet inn.  Hvis vi har til hensikt å endre hvordan vi bruker eller deler personopplysninger, vil vi informere deg på forhånd og du vil kunne velge om du vil tillate oss å bruke dine opplysninger på disse nye eller endrede måtene.

Endret den 22. januar 2021 for å oppdatere kontaktinformasjonen for vår Privacy Shield tvisteløsningsleverandør.