Skip to main content
Edwards Lifesciences Logo

Privacy beleid

Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image

Edwards Lifesciences privacybeleid

(Geupdated 22 januari 2021 - Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland)

Download PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC, en haar verbonden groepsondernemingen (gezamenlijk “Edwards Lifesciences", “wij,”, “onze” of "ons") erkennen het belang van online privacy en zijn vastbesloten om de privacy en privacy keuzes van onze online bezoekers en anderen van wie we Persoonlijke gegevens ontvangen te beschermen. Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidslijnen en praktijken aangaande de verzameling, het gebruik, en de opslag van informatie op www.edwards.com of elke website die in ons bezit is, door ons wordt uitgebaat of door ons wordt beheerd ("Websites"). Het is ook van toepassing op Persoonlijke Informatie die we verkrijgen en verwerken op andere manieren dan via de Websites (bv. Persoonlijke gegevens over onze klanten, eindgebruikers, verkopers en dienstverleners in het kader van het aanbieden van onze producten en diensten).

Gelieve te noteren dat onze Websites koppelingen kunnen bevatten naar andere websites die eigendom zijn van of onderhouden worden door derden. Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op de Edwards Lifesciences' Websites. Wij controleren of onderschrijven niet de inhoud van enige websites van derden en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van enige websites die niet door ons worden gecontroleerd. Wij raden u aan om de privacybeleiden die u op elke website van een derde raadpleegt na te kijken.

Klik op elk van de koppelingen hieronder om naar het specifieke gedeelte van dit Privacybeleid te dat u wenst te raadplegen, of scrol verder naar beneden indien u dit Privacybeleid in haar geheel wenst te lezen.

Informatie die Wij verzamelen op Onze Websites 
Hoe Wij de Informatie die Wij Verzamelen Gebruiken 
Internationale Doorgiftes in de VS en Elders 
Mededeling van Informatie aan Derden 
Uw Privacy Keuzes 
Privacy van Kinderen 
Onze Inzet voor de Bescherming en Veiligheid van Gegevens 
Indien U Bezorgdheden heeft met betrekking tot Uw Persoonlijke Informatie 
Wijzigingen aan Ons Privacybeleid 

Wat doet Edwards Lifesciences?

Edwards Lifesciences Corporation is een wereldleider op het gebied van patiëntgerichte medische innovaties voor structurele hartaandoeningen, evenals kritische zorg en chirurgische monitoring. Gedreven door een passie om patiënten te helpen, werkt het bedrijf samen met 's werelds toonaangevende clinici en onderzoekers om onvervulde behoeften op het gebied van gezondheidszorg aan te pakken en te werken aan het verbeteren van patiëntresultaten en levens. Edwards Lifesciences Corporation heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten, maar heeft over de hele wereld gelieerde bedrijven (gezamenlijk "Edwards"). Edwards Lifesciences werkt samen met artsen om producten te innoveren die zijn ontworpen om patiënten te helpen langer, gezonder en productiever te leven. We focussen ons op medische technologieën die zich richten op grote en groeiende patiëntenpopulatie waarin er aanzienlijke onvervulde klinische behoeften zijn.

Voor meer informatie over Edwards Lifesciences, bekijk het onderdeel “Over” op onze website: https://www.edwards.com/aboutus/home.

Informatie die Wij verzamelen op Onze Websites

Wij hebben onze Websites zo ontworpen zodat onze bezoekers kunnen navigeren en de inhoud van de Website kunnen raadplegen zonder ons enige persoonlijke contactgegevens te bezorgen, zoals hun naam, adres, e-mail of telefoonnummer.

Dit gedeelte beschrijft welke informatie dat bezoekers misschien vrijwillig meedelen, alsook onze praktijken voor de automatische verzameling en gebruik van bezoekers' apparaat-gerelateerde informatie en analytische informatie, zoals bezoekers' IP adressen en informatie over hoe bezoekers op onze Websites navigeren.

Informatie die U Meedeelt

Door gebruik te maken van onze Website, kan u kiezen om ons uw persoonlijke gegevens die u of uw familieleden identificeert meedelen. Deze persoonlijke gegevens kunnen een persoon zijn/haar naam omvatten, post of e-mail adres, telefoonnummer, Sociaal Zekerheidsnummer of nationaal register number, informatie aangaande uw gezondheid of medische toestand, of elke andere informatie die Edwards Lifesciences toelaat u te identificeren of te contacteren. Bijvoorbeeld, een patiënt die een Edwards Lifesciences' product heeft ontvangen kan ervoor kiezen zijn/haar ervaring met ons te delen. Een persoon die op zoek is naar werk, kan ervoor kiezen om online een aanvraag in te dienen voor een job of bijkomende informatie verzoeken met betrekking tot job opportuniteiten. Een medische beroepsbeoefenaar kan ons vragen bepaalde informatie omtrent een of meerdere van onze producten te verzenden, of kan over een bepaalde patiënt informatie rapporteren. Een liefdadigheidsorganisatie kan om een donatie verzoeken.

Bovendien, bepaalde delen van onze Websites zijn enkel toegankelijk voor medische beroepsbeoefenaars, en toegang tot die delen van de Websites vereisen persoonlijke gegevens om de registratie en verificatie te bevorderen.

In deze omstandigheden, om aan uw verzoek te voldoen van onze Websites gebruik te maken, kunnen wij om uw persoonlijke gegevens verzoeken zoals uw naam, post of e-mail adres, telefoonnummer, en misschien een medisch vergunningsnummer of andere informatie om na te gaan of u toegang hebt tot bepaalde beperkte content of om u toe te laten u te registreren voor een evenement.

In beperkte omstandigheden, zoals een ongewenste gebeurtenis met één van onze producten, is het misschien vereist om uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw medische toestand te verkrijgen om ons toe te laten de vereiste rapportering aan de bevoegde overheidsinstanties te doen. Medische beroepsbeoefenaars dienen zich te vergewissen dat zij de toestemming van hun patiënten (indien noodzakelijk) hebben ontvangen vooraleer persoonlijke of medische gegevens van hun patiënten in te dienen.

Informatie die Wij Automatisch Verzamelen

Om de online ervaring te verbeteren, verzamelen wij routineus bepaalde apparaat-gerelateerde en analytische informatie van onze bezoekers en hun gebruik van onze Websites. Bijvoorbeeld, wij slaan het IP adres op van elke computer die zich op onze Websites aanmeldt. Dit IP adres laat ons niet toe u te identificeren op naam of contactgegevens, maar het laat ons toe om de communicatie met uw apparaat te behouden tijdens de duur van uw bezoek. Het laat ons eveneens toe te bepalen van welk land u ons bezoekt, zodat wij u automatisch kunnen richten tot de geschikte inhoud voor uw land.

Wij gebruiken eveneens "cookies" en andere gelijkaardige opsporingstechnologieën. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst hetgeen ons en onze partners toelaat uw navigatie op de Websites te identificeren alsook elke specifieke pagina of informatie die u raadpleegt. Voor verdere informatie aangaande cookies, inclusief uw rechten, gelieve ons Cookie Beleid te raadplegen.

Wij kunnen eveneens reclame plaatsen op websites van derden. Deze derden kunnen gebruiksinformatie van de website opsporen, alsook informatie via "click-throughs" van een advertentie naar onze Websites. Dit laat ons toe om de doeltreffendheid van onze reclame beter te begrijpen.

Informatie aan ons verstrekt buiten de websites

We erkennen dat we Persoonlijke Informatie kunnen ontvangen via andere kanalen dan onze Websites. We verzamelen informatie over onze klanten en potentiële klanten teneinde onze producten of diensten te verlenen – zoals contactgegevens, financiële/facturatie gegevens en eender welke andere informatie die aan ons verstrekt wordt in het kader van onze commerciële activiteiten. Veel artsen berichten ons bijvoorbeeld wanneer een specifieke klep werd geïmplanteerd zodat wij een database kunnen bijhouden van de patiënten die een klep ontvingen met een specifiek serienummer. Artsen berichten ons ook over klachten over of bijwerkingen van onze producten, en kunnen per ongeluk ook informatie over de gezondheid van de patiënt meedelen. Sollicitanten kunnen papieren kandidaturen indienen. We houden aankoopbestanden bij van de aankopende artsen en van hun aanwezigheid op educatieve of andere evenementen die we organiseren.

We verzamelen ook informatie van onze verkopers, leveranciers, consultants, professionele adviseurs en andere derden teneinde onze commerciële activiteiten te beheren en te besturen. We zullen bijvoorbeeld professionele contactgegevens, financiële gegevens en andere informatie verzamelen die noodzakelijk zijn om contact op te nemen met onze leveranciers en ander commerciële partners en om hun prestaties te evalueren.

We verlenen alle Persoonlijke Informatie dezelfde graad van bescherming, ongeacht of ze via de Websites of via andere kanalen werden ontvangen. De beschrijvingen hieronder zijn van toepassing op Persoonlijke Informatie die door ons verzameld of ontvangen worden, ongeacht hoe de gegevens werden ontvangen.

Hoe Wij de Informatie die Wij Verzamelen Gebruiken

Indien u er voor kiest om ons persoonlijke gegevens te verschaffen, kunnen wij die gegevens gebruiken voor tal van doeleinden:

  • Om te antwoorden op een bepaalde vraag of verzoek, en om u de informatie en toegang tot de bronnen waar u om verzocht te verschaffen;
  • Om de Websites aan te bieden, te beheren en te onderhouden;
  • Om de navigatie en inhoud van onze Websites, het systeembeheer en de veiligheid te verbeteren;
  • Om transacties te verwerken en te voltooien;
  • Om onze klantenrelaties te beheren, met inbegrip van het antwoorden op verzoeken en commentaar en het verlenen van klantendiensten en ondersteuning;
  • Om onze producten en diensten te leveren;
  • Om onderzoek en ontwikkeling uit te voeren en om onze producten en diensten te verbeteren;
  • Om financiële krediet- of verzekeringsrisico's in te schatten die voortvloeien uit een verhouding of toekomstige verhouding met een klant, leverancier, distributeur of zakenpartner; en
  • Om legitieme zakelijke doelstellingen na te streven, alsook andere doelstellingen waarvan wij onze gebruikers en klanten op de hoogte zullen brengen.

Wij zullen u eveneens de gelegenheid geven om ons mee te delen of wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken om u andere informatie over Edwards Lifesciences' producten, activiteiten of opportuniteiten toe te sturen. Indien u zich op elk ogenblik wenst uit te schrijven van dergelijke communicaties, kan u dit doen door dit formulier te vervolledigen. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, noch op enige andere wijze meegedeeld aan derden voor reclame doeleinden van derden.

Wij kunnen apparaat-gerelateerde en analytische informatie gebruiken die wij en onze partners verzamelen (over het IP adres van uw computer en via het gebruik van cookies) tijdens uw toekomstige bezoeken. Deze informatie laat ons toe u naar specifieke content te wijzen op onze Websites die u kunnen interesseren en om uw computer te onthouden de volgende keer u ons raadpleegt. Indien u meerdere Edwards Lifesciences' Websites raadpleegt, kunnen wij de informatie van uw bezoeken samenvoegen om een beter begrip te krijgen aangaande uw gebruik van onze Websites.

Wij kunnen eveneens de apparaat-gerelateerde en analytische informatie die wij verzamelen samenvoegen, hetgeen ons toelaat onze Websites te verbeteren door de interesse naar de inhoud van de verschillende Websites bij te houden en begrijpen hoe onze bezoekers navigeren op onze Websites. Deze informatie kan ons eveneens helpen bij het vaststellen van een probleem op onze Websites.

Indien u kiest om ons uw persoonlijke gegevens mee te delen, kunnen wij die informatie combineren met niet persoonlijke gegevens die wij verzamelen via de herkenning van uw IP adres en cookies, hetgeen ons helpt uw specifieke interesses te begrijpen en om uw pertinente informatie te bezorgen.

Wettelijke Grondslag Voor Het Verwerken Van Persoonlijke Gegevens

Onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens hierboven beschreven af van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Echter, we zullen normaal gesproken alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u aan te gaan, of wanneer het verwerken in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw gegevensbeschermingsrechten of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of de persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (bijvoorbeeld om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg).

Als we u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken om een juridisch vereiste na te leven of om een contract met u aan te gaan, zullen we dat tijdig aan u duidelijk maken en u melden of de verstrekking van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Eveneens zullen we, als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken vertrouwend op onze legitieme belangen (of die van derden) u op het juiste moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft over of verdere informatie nodig heeft met betrekking tot de juridische basis waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Indien u bezorgdheden heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens" hieronder.

Internationale Doorgiftes in de VS en Elders

Elke informatie die u ons meedeelt of die wij verzamelen, kan overgemaakt worden aan Edwards Lifesciences dochterondernemingen en aan onze dienstverleners over de hele wereld voor de doeleinden overeenkomstig dit Privacybeleid. Dit heeft ook betrekking op de Verenigde Staten, waar veel van onze elektronische gegevens opgeslagen worden.

Dit betekent dat uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan een land ander dan het land van uw domicilie voor verwerkings-of opslag doeleinden, en het kan eveneens meegedeeld worden aan derden door ons ingehuurd om diensten aan te bieden zoals website hosting, databankbeheer, or analytische diensten. Sommige van deze landen hebben misschien niet dezelfde privacywetgeving als het land waar u bent gevestigd, maar wij hebbenpassende waarborgen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd overeenkomstig de standaarden zoals beschreven in dit Privacybeleid en het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht, waar de gegevens ook worden verwerkt (inclusief, als u zich in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk bevindt, door de implementatie van standaardcontractbepalingen tussen onze gelieerde ondernemingen en met onze niet–EER/niet-Britse dienstverleners).

Voor bezoekers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, zie ook hieronder voor informatie over onze deelname aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-VS Privacy Shield Framework.  Houd er echter rekening mee dat, hoewel de hieronder genoemde gelieerde ondernemingen van Edwards Lifesciences blijven deelnemen aan het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield, zij zich niet beroepen op het EU-VS en Zwitsers-VS Privacyshield als wettelijk mechanisme om hun doorgifte van persoonlijke gegevens aan de Verenigde Staten toe te staan, maar in plaats daarvan passende waarborgen hebben geïmplementeerd (zoals hierboven beschreven) om deze doorgifte te beschermen.

EU-VS Privacy Shield en het Zwitserland-VS Privacy Shield.

Voor het verwerken van Persoonlijke Informatie vanuit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, zijn Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC en Edwards Lifesciences CardiAQ LLC gecertificeerd het EU-US Privacy Shield en Zwitserland-VS Privacy Shield na te leven, zoals bepaald door het Amerikaanse Handelsdepartement, met betrekking tot de verzameling, het gebruik, en de bewaring van persoonlijke gegevens van Europese landen. Het certificaat toont aan dat we de Privacy Shield Principes naleven van kennisgeving, keuze, rekenschap voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van het doeleinde, toegang, verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Om meer te leren betreffende het EU-VS Privacy Shield Programma en het Zwitserland-VS Privacy Shield Programma, gelieve https://www.privacyshield.gov te raadplegen. Om onze certificatie pagina op de Privacy Shield lijst te bestuderen, gelieve https://www.privacyshield.gov/list. te raadplegen.

Onze VS-entiteiten zijn onderworpen aan het toezichts- en de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission.

Wanneer we Persoonlijke Informatie aan onze derde-agenten doorgeven onder het Privacy Shield, zullen we verantwoordelijk blijven als onze derde-agent nalaat om uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met de Privacy Shield Principes te verwerken, tenzij we aantonen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de schade.

Indien u enige vragen of bezorgdheden heeft met betrekking tot onze EU-VS Privacy Shield of Zwitserland-VS-certificatie, kan u met ons contact opnemen gebruikmakend van de contactgegevens zoals hieronder weergegeven en wij zullen spoedig uw vraag of bezorgdheid beantwoorden.

Als u een onopgeloste bezorgdheid over privacy of gegevensgebruik heeft die we niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde externe partij voor geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Als deze onafhankelijke pogingen zonder succes blijven, laat het Privacy Shield kader in bepaalde gevallen arbitrage toe. Gelieve https://www.privacyshield.gov/ te raadplegen voor meer informatie over het arbitrage proces.

Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar:Members | European Data Protection Board (europa.eu)

Wij zullen eveneens meewerken en voldoen aan elk onderzoek, beslissing of advies gemaakt of uitgegeven door het Amerikaanse Department of Commerce en de Federal Trade Commission met betrekking tot persoonlijke gegevens die wij ontvangen onder Safe Harbor.

Gelieve te noteren dat we in bepaalde omstandigheden verplichten kunnen worden om uw Persoonlijke Informatie vrij te geven als antwoord op wettige verzoeken van publieke overheden, inclusief om verplichtingen inzake nationale veiligheid of wetshandhaving na te leven.

Mededeling van Informatie aan Derden

Edwards Lifesciences doet beroep op derden die diensten voor ons uitvoeren, met inbegrip van diensten voor de verwerking van gegevens. Die derden hebben ingestemd om de privacy en de veiligheid van alle persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen te behouden.

In bepaalde gevallen, kunnen we verplicht worden door de wet, een dagvaarding of een rechterlijk bevel informatie bekend te maken. Bijvoorbeeld, indien u een Website gebruikt om een ongewenste ervaring omtrent een product te melden, kunnen we worden verplicht die informatie mee te delen aan de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) of aan een gelijkaardige overheidsinstantie in andere landen. We kunnen eveneens gegevens bekend maken daar waar wij menen dat dit noodzakelijk is om de vitale belangen van elke persoon te beschermen, of onze wettelijke rechten uit te oefenen, in te stellen of te verdedigen.

Indien een derde een of onze groepsleden of hun activa koopt, kunnen wij gegevens in verband met de verkoop aan die derde bekend maken. Wij zullen aan de derde koper duidelijk maken dat hij enkel persoonlijke gegevens mag gebruiken die hij van ons ontvangt voor de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ontvangen.

Ten slotte, kunnen wij u om uw toestemming verzoeken om uw persoonlijke gegevens te delen met sommige derden. In die omstandigheden, zullen wij enkel uw persoonlijke gegevens delen met uw toestemming.


Uw Privacy Keuzes

Bij het gebruik van de Websites, krijgt u de gelegenheid om keuzes te maken betreffende de persoonlijke gegevens die wij ontvangen en hoe wij ze gebruiken.

Ontvangen van gegevens van Edwards Lifesciences. Indien u ons persoonlijke gegevens meedeelt, kan u worden gevraagd om te bevestigen of u in de toekomst communicaties wenst te ontvangen, met in begrip van e-mail communicaties. Indien u dit bevestigt, kunnen wij u van tijd tot tijd informatie bezorgen over producten en diensten. Zelfs indien u bevestigt dat Edwards Lifesciences u bijkomende informatie mag bezorgen, kan u zich op elk ogenblik bedenken door dit formulier te vervolledigen of door de instructies op te volgen in elke e-mail communicatie die wij u toesturen.

Cookies. Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor informatie over hoe u cookies en andere opsporingstechnologieën dient te aanvaarden of te weigeren.

Toegang tot, Verbeteren of Wijzigen van Uw Persoonlijke Informatie. Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of u wenst deze bij te werken of te verbeteren, aan te passen of te schrappen, gelieve dit formulier te vervolledigen. We zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de principes van de Privacy Shields en enige toepasselijke wetgeving.

Geen Signalen Opsporen / Online Opsporen. Sommige browsers kunnen ingesteld staan om een "Do Not Track" signaal te verzenden naar websites die u raadpleegt. Dit signaal draagt de website op om geen gegevens te verzamelen met betrekking tot uw activiteiten over de verschillende websites.

Echter, Edwards Lifesciences spoort uw activiteiten op websites of applicaties van derden niet op (uitgezonderd ter controle van uw interactie met onze advertenties op websites van derden), en wij kiezen geen content uit op basis van uw activiteiten op websites of applicaties van derden. Indien u meer dan één Edwards Website raadpleegt, sporen wij wel al uw activiteiten met betrekking tot alle Edwards-run websites op, zodat wij uw algemene ervaring met Edwards kunnen verbeteren.

Verwijderen van uw Persoonlijke Informatie. U kan Edwards Lifesciences verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen door dit formulier te vervolledigen.

Als u toegang tot uw persoonlijke gegevens wilt, ze wilt bijwerken of de verwijdering ervan wilt vragen, kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Indien u bezorgdheden heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens” hieronder.

U hebt te allen tijde het recht om ervoor te kiezen geen marketingberichten te ontvangen die we u sturen.  U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “afmelden” of “opt-out” in de marketing-e-mails die wij u sturen. Als u ervoor kiest om andere vormen van marketing niet te ontvangen (zoals marketing per post of telemarketing), neem dan contact met ons op middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Indien u bezorgdheden heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens” hieronder.

Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming kunt u eveneens te allen tijde uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden uitgevoerd vertrouwend op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)

We beantwoorden alle vragen die we ontvangen van individuen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Privacy van Kinderen

Edwards Lifesciences heeft niet de intentie om persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar oud te verzamelen, zonder de toestemming van de ouder of de wettelijke voogd van het kind. Wij delen aan niemand persoonlijke gegevens mee van iemand onder de leeftijd van 13 jaar oud uitgezonderd aan Edwards (tenzij dit is vereist door de wet, en aan onze vertegenwoordigers die zich gebonden hebben om de privacy van de gegevens te behouden).

Kinderen onder de leeftijd van 13 jaar oud zouden geen persoonlijke gegevens bij ons moeten indienen zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd. Indien u denkt dat uw kind persoonlijke gegevens heeft ingediend en u ons verzoekt hun gegevens te verwijderen van onze systemen, gelieve dit formulier te vervolledigen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw verzoek na te leven.

Onze inzet voor de beschermig en veiligheid van gegevens

Edwards Lifesciences begrijpt dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens van uiterst belang is, en wij streven naar het behoud van uw vertrouwen. Wij gebruiken industriestandaard technologische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevens die wij verzamelen en die u ons meedeelt te beschermen.

Ondanks deze redelijke inspanningen om uw persoonlijke gegevens van verlies, diefstal, wijziging, of andere misbruiken te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat een dergelijk verlies zich nooit zal manifesteren. Er is altijd een risico dat een derde, zonder onze toestemming, zich onrechtmatig toegang verschaft tot onze systemen of op een andere wijze tot uw persoonlijke gegevens.

Gegevensbewaring

We bewaren persoonlijke gegevens die we over u verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om dat te doen (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waar u om heeft verzocht of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven) uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en niet verder verwerken totdat verwijdering mogelijk is.

Indien u bezorgdheden heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Indien u enige vragen heeft omtrent dit Privacybeleid of omtrent uw persoonlijke gegevens, kan u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke, Edwards Lifesciences LLC, via dit formulier of via het onderstaande adres:

Privacy Office
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
USA
Email: privacy@edwards.com

Indien u een antwoord wenst te ontvangen per e-mail, gelieve ervoor te zorgen dat u uw naam, adres en e-mail adres heeft toegevoegd. Indien wij geen e-mailadres ontvangen, zullen wij u per post antwoorden.

Wijzigingen aan Ons Privacybeleid

Van tijd tot tijd kan dit Privacybeleid worden gewijzigd. Indien wij dit doen, zullen we het aangepaste privacybeleid publiceren en de "laatst bijgewerkt op" datum hieronder aanpassen. We moedigen u aan om af en toe deze pagina na te kijken om up-to-date te blijven over onze praktijken.

Onze intentie is om persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid in voege ten tijde dat de informatie wordt verzameld. Indien wij voornemens hebben om de wijze waarop wij persoonlijke gegevens gebruiken of delen significant aan te passen, zullen wij u vooraf op de hoogte brengen en zal u de gelegenheid krijgen om te kiezen of u ons toelaat uw gegevens te gebruiken op die nieuwe of gewijzigde manieren.

Aangepast op 22 januari 2021 om contactinformatie bij te werken voor geschillenbeslechtingsprovider Privacy Shield.