Skip to main content
Edwards Lifesciences Logo

Privatlivspolitik

Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image

Edwards Lifesciences privatlivspolitik


(I kraft den 25. januar 2021 – Europa, herunder Storbritannien og Schweiz)

Download PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC, og hertil tilknyttede koncernselskaber (samlet "Edwards Lifesciences", "vores", "vi" og "os") anerkender vigtigheden af online privatliv og er forpligtet til at beskytte privatlivet og valg omkring privatlivet for vores online besøgende og andre, som vi modtager Personoplysninger om. Denne Privatlivspolitik beskriver vores politikker og praksis omkring indsamling, brug og opbevaring af information på "www.edwards.com" eller enhver hjemmeside ejet, drevet eller kontrolleret af os ("Hjemmesider" ), og finder også anvendelse på Personoplysninger som vi modtager og behandler på anden måde end via Hjemmesiderne (for eksempel, personoplysninger om vores kunder, slutbrugere, forhandlere og leverandører i forbindelse med levering af vores produkter og tjenesteydelser).

Vær venligst opmærksom på, at vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som er ejet eller kontrolleret af tredjeparter. Denne Privatlivspolitik gælder kun for Edwards Lifesciences Hjemmesider. Vi kontrollerer eller tiltræder ikke indholdet af tredjeparts hjemmesider og accepterer ikke ansvar for praksis for privatliv på disse hjemmesider, som ikke kontrolleres af os. Vi opfordrer dig til at gennemgå privatlivspolitikkerne for enhver tredjeparts hjemmeside, som du besøger.

Klik på nedenstående links for at se de specifikke dele af denne Privatlivspolitik, som du ønsker at besøge, eller fortsæt med at scrolle ned, hvis du ønsker at læse hele denne Privatlivspolitik.

Information vi indsamler på vores Hjemmesider 
Information afgivet til os udenfor Hjemmesiderne 
Hvordan vi bruger informationen, som vi indsamler 
International behandling i USA og andre steder 
Videregivelse af information til tredjeparter 
Dine valg omkring privatliv 
Børns privatliv 
Vores engagement i datasikkerhed og beskyttelse 
Hvis du har bekymringer om dine personoplysninger 
Ændringer til vores Privatlivspolitik 

Edwards Lifesciences’ aktiviteter

Edwards Lifesciences Corporation er et af verdens førende selskaber inden for patientfokuserede medicinske innovationer rettet mod strukturel hjertelidelse samt overvågning af intensiv- og operationspatienter. Vores mission er at hjælpe patienter, og vi samarbejder med verdens førende klinikere og forskere om at opfylde udækkede behandlingsbehov med henblik på at forbedre behandlingsresultater og livskvalitet. Edwards Lifesciences Corporation har hovedkontor i USA men har datterselskaber over hele verden (samlet benævnt “Edwards”). Edwards Lifesciences samarbejder med læger om at udvikle nye produkter, der kan hjælpe patienter til et længere, sundere og mere produktivt liv. Vi fokuserer på medikoteknik rettet mod store og voksende patientgrupper, hvor der er betydelige udækkede behandlingsbehov.

For yderligere oplysninger om Edwards Lifesciences henvises til punktet “About Us” på vores hjemmeside, https://www.edwards.com/aboutus/home.

Information vi indsamler på vores Hjemmesider

Vi har opbygget vores Hjemmesider således, at vores besøgende kan navigere og se indholdet på vores Hjemmeside uden at skulle afgive nogen personlige kontaktoplysninger til os, såsom deres navn, adresse, email eller telefonnummer.

Dette afsnit beskriver information, som besøgende frivilligt kan vælge at afgive, såvel som vores praksis for automatisk indsamling og brug af besøgendes terminal-relateret information og analytisk information, såsom besøgendes IP-adresser og information om, hvordan besøgende navigerer igennem Hjemmesiderne.

Information som du afgiver

Igennem brug af vores Hjemmeside, kan du vælge at afgive personoplysninger til os, som identificerer dig eller dine familiemedlemmer. Disse personoplysninger kan omfatte en persons navn, post- eller emailadresse, telefonnummer, personnummer eller nationalt identifikationsnummer, information om din sundhed eller dit helbred, eller enhver anden information, som gør Edwards Lifesciences i stand til at identificere eller kontakte dig. For eksempel, en patient, som har modtaget en af Edwards Lifesciences produkter, kan vælge at dele hans eller hendes oplevelse med os. En jobsøgende person kan vælge at ansøge om et job online eller anmode om yderligere information om jobmuligheder. Sundhedsfaglige personer kan anmode om, at vi sender information om et eller flere af vores produkter, eller de kan indberette oplysninger om en specifik patient. Velgørende organisationer kan anmode om en donation.

Derudover kan visse dele af vores Hjemmesider være begrænset til brug alene af autoriserede sundsfaglige personer, og adgang til disse dele af Hjemmesiderne kan kræve personoplysninger for at facilitere registrering og verificering.

I disse tilfælde kan vi, for at opfylde din anmodning om at bruge funktionerne på vores Hjemmesider, anmode dig om personoplysninger, såsom dit navn, post- eller emailadresse, telefonnummer, og eventuelt et medicinsk licensnummer eller andre oplysninger til at verificere berettigelsen til at se særligt begrænset indhold, eller for at tillade dig at tilmelde dig en begivenhed. I særlige tilfælde, såsom bivirkning ved et af vores produkter, kan vi også være forpligtede til at anmode om personlige oplysninger omkring dit helbred, således at påkrævet anmeldelse til offentlige regulatoriske myndigheder kan ske. Sundhedsfaglige personer bør sikre sig, at de har indhentet deres patienters samtykke (hvis påkrævet) før afgivelse af personlig eller medicinsk information om deres patienter.

Information vi indsamler automatisk

For at forbedre online oplevelsen indsamler vi løbende visse terminal-relateret og analytisk information om vores besøgende og deres brug af vores Hjemmesider. Eksempelvis gemmer vi IP-adressen på hver computer, som logger på vores Hjemmesider. Denne IP-adresse gør os ikke i stand til at identificere dig ved navn eller kontaktoplysninger, men den tillader os at opretholde kommunikationen med din terminal i løbet af dit besøg. Den tillader os også at identificere det land, som du besøger fra, så vi automatisk kan dirigere dig til indholdet, som er relevant for dit land.

Vi anvender også "cookies" og lignende sporingsteknologier. Disse er små datafiler, som er placeret på din computer, hvilket gør os og vores tredjeparts partnere i stand til at identificere din navigation på Hjemmesiderne og enhver specifik side eller information, som du tilgår. For mere information om cookies, herunder dine rettigheder i henhold til cookies, se venligst vores Cookiepolitik.

Vi kan også placere reklamer på tredjeparts hjemmesider. Disse tredjeparter kan spore information om brug af hjemmesider, såvel som information om "klik via" fra en reklame til vores Hjemmesider. Dette hjælper os med at forstå effektiviteten af vores markedsføring.

Information afgivet til os udenfor Hjemmesiderne

Vi anerkender, at vi kan modtage Personoplysninger på andre måder end via vores Hjemmesider. Vi indsamler information om vores kunder og potentielle kunder med det formål at levere vores produkter og tjenesteydelser - såsom kontaktoplysninger, finansiel/faktura-information og enhver anden information, som er afgivet til os i forbindelse med vores forretningsdrift. For eksempel informerer mange læger os, når en specifik klap er implanteret, så vi kan vedligeholde en database over patienten, som modtog en klap med et specifikt serienummer. Læger informerer os også om klager og uønskede bivirkninger ved vores produkter, og kan uforvarende inkludere information om patientens helbred. Jobansøgere kan sende papir-ansøgninger. Vi fører registre over køb foretaget af vores læge-kunder og deres deltagelse i uddannelse og andre arrangementer, som vi afholder.

Vi indsamler også information fra vores forhandlere, leverandører, konsulenter, professionelle rådgivere og andre tredjeparter med det formål at administrere og drive vores forretning. For eksempel indsamler vi erhvervs-kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger og andre oplysninger, som er nødvendige for at involvere vores leverandører og andre forretningspartnere og for at evaluere deres præstationer.

Vi beskytter Personoplysninger på samme måde, uanset om vi modtager dem via en hjemmeside eller på anden vis. Beskrivelsen nedenfor finder anvendelse på Personoplysninger vi indsamler og modtager, uanset hvordan oplysningerne blev modtaget.

Hvordan vi bruger informationen, som vi indsamler

Hvis du vælger at afgive personoplysninger til os, vil vi anvende de oplysninger til en række formål:

  • Til at besvare din specifikke henvendelse eller anmodning og for at give dig information eller adgang til hjælpemidler, som du har anmodet os om.
  • Til at levere, drive og vedligeholde Hjemmesiderne;
  • Til at forbedre navigering på og indholdet af vores Hjemmesider, systemadministration og sikkerhed;
  • Til at håndtere og gennemføre transaktioner;
  • Til at håndtere vores kunderelationer, herunder at svare på henvendelser og kommentarer og levere kundeservice og support;
  • Til at levere vores produkter og tjenesteydelser;
  • Til at foretage undersøgelser og udvikling for at forbedre vores produkter og tjenesteydelser;
  • Til at vurdere økonomisk, kredit- og forsikringsrisiko, som udspringer fra ethvert forhold eller fremtidigt forhold til en kunde, leverandør, distributør eller forretningspartner;
  • Til at varetage andre legitime forretningsformål, og andre formål, som vi vil informere vores brugere og kunder om.

Vi vil også give dig mulighed for at fortælle os, hvorvidt vi kan anvende dine personoplysninger til at sende dig anden information om Edwards Lifesciences produkter, aktiviteter og muligheder. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at "afmelde" disse henvendelser, kan du gøre det ved at udfylde denne formular. Edwards Lifesciences hverken sælger eller videregiver personoplysninger til tredjeparter til formål for tredjeparternes markedsføring.

Vi kan anvende den terminal-relaterede og analytiske information, vi og vores partnere indsamler (om din computers IP-adresse og via brugen af cookies) under dine fremtidige besøg. Denne information tillader os at dirigere dig hen til specifikt indhold på Hjemmesiderne, som måtte have interesse, og at huske din computer næste gang du besøger. Hvis du besøger flere Edwards Lifesciences Hjemmesider, kan vi sammenstille informationerne fra dine besøg for bedre at forstå brugen af vores Hjemmesider.

Vi kan også sammenstille denne terminal-relaterede og analytiske information, som vi indsamler fra alle besøgende, hvilket hjælper os med at forbedre vores Hjemmesider ved at overvåge interessen for det forskellige hjemmesideindhold samt forstå, hvordan vores besøgende navigerer på Hjemmesiderne. Denne information kan også hjælpe til at diagnosticere problemer med vores Hjemmesider.

Hvis du vælger at afgive personoplysninger til os, kan vi kombinere disse oplysninger med de ikke-personhenførbare oplysninger indsamlet via genkendelse af IP-adresse og cookies, for at hjælpe os med at forstå dine specifikke interesser og for at levere relevant information til dig.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for indsamling og anvendelse af de ovenfor nævnte personoplysninger afhænger af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng, hvori de indsamles. 

Vi vil dog normalt kun indsamle personoplysninger fra dig, hvis du har givet dit samtykke hertil, hvis dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan opfylde en kontrakt med dig, eller hvis vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, og dine databeskyttelsesrettigheder eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor. Vi kan også i visse tilfælde være juridisk forpligtet til at indsamle dine personoplysninger eller på anden vis have behov for oplysningerne for at kunne beskytte dine eller en anden persons vitale interesser (herunder for at overholde lovgivning på sundhedsområdet).

Hvis vi beder dig om at afgive personoplysninger med henblik på at kunne overholde et lovkrav eller opfylde en kontrakt med dig, vil vi gøre opmærksom herpå på det relevante tidspunkt og oplyse dig om, hvorvidt afgivelsen af dine personoplysninger er obligatorisk (samt om de mulige konsekvenser, hvis du ikke afgiver dine personoplysninger).

Tilsvarende vil vi, hvis indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger sker i vores (eller tredjemands) legitime interesse, på det relevante tidspunkt oplyse dig om, hvori disse legitime interesser består.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om retsgrundlaget for indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at anvende kontaktoplysningerne under “Hvis du har bekymringer om dine personoplysninger” nedenfor.

International behandling i USA og andre steder

Enhver oplysning, som du afgiver, eller vi indsamler, kan videregives til Edwards Lifesciences koncernselskaber og til enhver tredjeparts leverandør af tjenesteydelser i hele verden med formål, som er i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Det omfatter overførsel til USA, hvor meget af vores elektroniske data er lagret.

Dette betyder, at dine oplysninger kan være videresendt til databehandling eller lagring i et andet land end dit bopælsland, og de kan også videresendes til tredjeparter hyret af os til at levere tjenesteydelser, såsom hosting af hjemmeside, databasehåndtering og analytiske ydelser. Nogle af disse lande har muligvis ikke databeskyttelseslove svarende til lovene i dit bopælsland, men vi har implementeret passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger fortsat beskyttes i henhold til standarderne beskrevet i denne Privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning, hvor end de behandles (herunder hvis du er befinder dig i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Storbritannien, ved at implementere standardkontraktbestemmelser mellem vores koncernselskaber og de af vores leverandører, der er etableret udenfor EØS eller Storbritannien.

For besøgende fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, se venligst nedenfor for information om vores deltagelse i EU-US Privacy Shield-programmet og Schweiz-US Privacy Shield-programmet. Bemærk dog venligst, at selv om Edwards Lifescienses koncernselskaber, som nævnt nedenfor, fortsat deltager i EU-US og Schweiz-US Privacy Shield, benytter de ikke EU-US og Schweiz-US Privacy Shield som overførselsgrundlag til at tillade overførsler af personoplysninger til USA. De har i stedet implementeret passende foranstaltninger (som beskrevet ovenfor) for at beskytte disse overførsler.

EU-US Privacy Shield og Schweiz-US Privacy Shield

Når der behandles personoplysninger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, har Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC, og Edwards Lifesciences CardiAQ LLC erklæret overholdelse af EU-US Privacy Shield og Schweiz-US Privacy Shield, som fremsat af det amerikanske handelsministerium, vedrørende indsamlingen, brugen og tilbageholdelsen af personoplysninger fra europæiske lande. Vi har erklæret at overholde Privacy Shield-principperne om Varsling, Valg, Ansvarlighed for Videregivelse, Sikkerhed, Dataintegritet og Formålsbegrænsning, Adgang, Regres, Håndhævelse og Ansvar. For at lære mere om EU-US Privacy Shield og Schweiz-US Privacy Shield besøg venligst https://www.privacyshield.gov.  For at se vores erklærings-side på Privacy Shield-listen, besøg venligst: https://www.privacyshield.gov/list.

Vores amerikanske enheder er underlagt det amerikanske udenrigsministeriums undersøgelses- og håndhævelseskompetence.

Når vi overfører personoplysninger til vores tredjeparts-repræsentanter i medfør af Privacy Shield, forbliver vi ansvarlige, hvis vores tredjeparts-repræsentant ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne, medmindre vi beviser, at vi ikke er ansvarlige for hændelsen, som gav anledning til skaden.

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores tilslutning til EU-US eller Schweiz-US Privacy Shield, kan du kontakte os ved at anvende kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil omgående besvare dit spørgsmål eller problem.

Hvis du har et uløst problem vedrørende privatliv eller persondata, som vi ikke har behandlet tilfredsstillende, kontakt venligst vores USA-baserede tredjeparts konfliktløsnings-formidler (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Hvis disse uafhængige forsøg mislykkes, tillader Privacy Shield-programmet i visse tilfælde voldgift. Besøg venligst https://www.privacyshield.gov for yderligere information om voldgiftsprocessen.

Hvis du besøger hjemmesiden fra Europa, har du ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og anvendelse af dine personoplysninger. Yderligere oplysninger fås hos din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Kontaktoplysninger for databeskyttelsesmyndighederne i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og visse lande uden for Europa (herunder USA og Canada) findes her:)

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_da

Vi vil også medvirke til og efterkomme enhver undersøgelse, beslutning eller råd givet af det amerikanske handelsministerium vedrørende de personoplysninger, vi modtager under Privacy Shield-programmet.

Det bemærkes, at vi under visse omstændigheder kan være forpligtet til at videregive dine personoplysninger efter lovlig anmodning fra offentlige myndigheder, herunder med henblik på at imødekomme krav i relation til den nationale sikkerhed eller retshåndhævelse.

Videregivelse af information til tredjeparter

Edwards Lifesciences benytter tredjepart, som udfører tjenesteydelser for os, herunder databehandlings-tjenesteydelser, og disse tredjeparter har samtykket til at opretholde privatlivet og sikkerheden af enhver personoplysning, som de modtager fra os.

I visse tilfælde, er vi forpligtet til at videregive oplysninger som følge af lov, stævning eller retskendelse. For eksempel, kan vi være forpligtet til at rapportere det til den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration (U.S. Food and Drug Administration (FDA)), hvis du benytter en Hjemmeside til at rapportere en oplevelse med en bivirkning ved et produkt. Vi kan også videregive oplysninger, hvis vi finder det nødvendigt for at beskytte enhver persons vitale interesser, eller udøve, fastslå eller beskytte vores juridiske rettigheder.

Hvis en tredjepart køber nogen af vores koncernselskaber eller aktiver, kan vi videregive oplysninger til den tredjepart i forbindelse med salget. Vi vil gøre det klart for tredjepartskøberen, at de alene må anvende personoplysninger, som de modtager fra os, til de formål som de oprindeligt var indsamlet til.

Endelig kan vi anmode om dit samtykke til at dele dine personoplysninger med nogle tredjeparter. Under disse omstændigheder vil vi alene dele dine personoplysninger med dit samtykke.

Dine valg omkring privatliv

Under din brug af vores Hjemmesider vil du blive givet muligheden for at træffe valg omkring personoplysningerne, som vi modtager, samt hvordan vi anvender dem.

Modtage information om Edwards Lifesciences. Hvis du afgiver personoplysninger til os, kan du blive bedt om at bekræfte, hvorvidt du gerne vil modtage kommunikation fremover, herunder email-kommunikation. Hvis du bekræfter, kan vi fra tid til anden sende dig oplysninger om vores produkter og tjenesteydelser. Selv hvis du bekræfter, at Edwards Lifesciences kan sende dig yderligere oplysninger, kan du ændre mening på ethvert tidspunkt ved at udfylde denne formular eller ved at følge instruktionerne i enhver email-kommunikation, som vi sender til dig.

Cookies. Se venligst vores Cookiepolitik for oplysninger om, hvordan cookies og tilsvarende sporingsteknologier accepteres eller afvises.

Adgang, rettelse eller ændring af dine personoplysninger.  Hvis du ønsker at opnå adgang til, opdatere, eller rette, ændre eller slette personoplysningerne, som du tidligere har givet os, udfyld venligst denne formular. Vi vil vurdere din henvendelse i overensstemmelse med principperne i Privacy Shield og enhver gældende lov.

Spor ikke signaler/online sporing. Nogle Webbrowsers kan indstilles til at sende et "spor ikke" ("Do Not Track" (DNT)) signal til hjemmesiden du besøger. Dette signal instruerer hjemmesiden i ikke at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på tværs af forskellige hjemmesider. I øjeblikket svarer vi ikke på DNT-signaler.

Edwards Lifesciences sporer dog ikke dine aktiviteter på nogen tredjeparts hjemmesider eller applikationer (med undtagelse af monitorering af dine interaktioner med vores reklamer på tredjeparts hjemmesider), og vi vælger ikke indhold baseret på dine aktiviteter på tredjeparts hjemmesider eller applikationer. Hvis du besøger mere end en Edwards Hjemmeside, sporer vi dine aktiviteter på alle hjemmesider drevet af Edwards, så vi kan forbedre din overordnede oplevelse med Edwards.

Sletning af dine personoplysninger. Du kan anmode Edwards Lifesciences om at slette dine personoplysninger ved at udfylde denne formular.

Du kan endvidere gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller kræve dataportabilitet for dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at anvende kontaktoplysningerne under “Hvis du har bekymringer om dine personoplysninger” nedenfor.

Du har til enhver tid ret til at afmelde markedsføringsmateriale fra os.  Du kan udøve denne ret ved at klikke på “afmeld”-linket i de markedsførings-emails, vi sender dig. Hvis du ønsker at afmelde andre former for markedsføring (som fx markedsføring pr. post eller telefon), kan du kontakte os ved at anvende kontaktoplysningerne under “Hvis du har bekymringer om dine personoplysninger” nedenfor.

Hvis du har givet samtykke til indsamling og behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette hverken lovligheden af en eventuel behandling foretaget forud for tilbagetrækningen eller behandling af dine personoplysninger, som er baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og anvendelse af dine personoplysninger. Yderligere oplysninger fås hos din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Kontaktoplysninger for databeskyttelsesmyndighederne i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz findes på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_da.)

Vi besvarer alle henvendelser fra  personer, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Børns privatliv

Edwards Lifesciences tilsigter ikke at indsamle personoplysninger fra børn under 13 år uden samtykke fra barnets forældre eller værge. Vi deler ikke personoplysninger om børn under 13 år med nogen udenfor Edwards (undtagen hvor vi er lovmæssigt forpligtet, og til vores repræsentanter, som har forpligtet sig til at opretholde privatlivsbeskyttelsen).

Børn under 13 år bør ikke afgive nogen personoplysninger til os uden udtrykkeligt samtykke fra deres forældre eller værge. Hvis du tror, at dit barn har afgivet personoplysninger, og du ønsker at anmode om, at deres oplysninger fjernes fra vores systemer, udfyld venligst denne formular. Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at efterkomme din anmodning.

Vores engagement i datasikkerhed og beskyttelse

Edwards Lifesciences forstår, at sikkerheden omkring dine personoplysninger er af stor betydning, og vi arbejder på at opretholde din tillid. Vi benytter branchestandarderne for teknologiske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte oplysningerne, som vi indsamler, og som du afgiver til os.

Uanset disse rimelige bestræbelser på at beskytte personoplysninger mod tab, tyveri, forandring eller andre typer af misbrug, kan vi ikke garantere at sådan tab aldrig vil ske. Der er altid en risiko for, at en tredjepart, uden vores godkendelse, ulovligt tilgår vores systemer eller i øvrigt tilgår personoplysninger.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, hvis vi har et vedvarende forretningsforhold, eller hvis et vedvarende legitimt forretningsmæssigt behov nødvendiggør dette (herunder for at kunne yde dig en service, du har ønsket, eller overholde gældende retlige, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav). 

Hvis vi ikke har et vedvarende legitimt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis dette ikke er muligt (fx fordi dine personoplysninger opbevares i backup-arkiver), opbevare dine personoplysninger på sikker vis og holde dem adskilt fra enhver yderligere behandling, indtil oplysningerne kan slettes.

Hvis du har bekymringer om dine personoplysninger

Hvis du har nogen spørgsmål om denne Privalivspolitik eller om dine personoplysninger, kan du kontakte den dataansvarlige, Edwards Lifesciences LLC, via denne formular eller på nedenstående adresse:

Privacy Office
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
USA
Email: privacy@edwards.com

Hvis du ønsker at modtage et svar via email, venligst indsæt dit navn, postadresse og email-adresse. Hvis vi ikke modtager en email-adresse, svarer vi via almindelig post.

Ændringer til vores Privatlivspolitik

Fra tid til anden kan vi ændre vores Privatlivspolitik. Når vi gør det, vil vi vise den opdaterede politik og ændre nedenstående dato for "seneste ændringer". Du opfordres til lejlighedsvis at besøge denne hjemmeside for at holde dig opdateret om vores praksis.

Vores hensigt er at anvende personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Privatlivspolitik på tidspunktet, hvor oplysningerne blev indsamlet. Hvis vi har til hensigt væsentligt at ændre måden, hvorpå vi anvender eller deler personoplysninger, vil vi informere dig i forvejen, og du vil få muligheden for at vælge at give os tilladelse til at bruge dine oplysninger på disse nye eller anderledes måder.

Ændret den 25. januar 2021 med henblik på at opdatere kontaktoplysninger for konfliktløsnings-formidler.