Skip to main content
Edwards Lifesciences Logo

PROHLÁŠENÍ EDWARDS LIFESCIENCES O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image

Prohlášení Edwards Lifesciences o ochraně soukromí

(Aktualizováno 22. ledna 2021 – Evropa včetně Spojeného království a Švýcarska)

Download PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences s.r.o. a jejich sesterské společnosti (pod společným názvem „Edwards Lifesciences“, „naše“, „my“ nebo „nás“) uznávají význam ochrany soukromí na internetu a zavazují se chránit soukromí návštěvníků svých webových stránek a ostatních osob, jejichž osobní údaje obdrží, a jejich rozhodnutí ohledně ochrany soukromí. Toto Prohlášení o ochraně soukromí popisuje naše záměry a praxi týkající se shromažďování, používání a uchovávání informací na „www. edwards.com“ nebo jakékoli jiné webové stránce, kterou vlastníme, provozujeme nebo kontrolujme („dále jen Stránky“) a vztahuje se rovněž na osobní údaje, které obdržíme a zpracováváme jinak, než prostřednictvím Stránek (například osobní údaje našich zákazníků, konečných uživatelů, prodejců a poskytovatelů služeb během poskytování našich produktů a služeb).

Věnujte prosím pozornost tomu, že naše webové stránky mohou nabízet adresy jiných stránek, které vlastní nebo kontrolují účastníci třetí strany. Toto Prohlášení o ochraně soukromí platí pouze pro Stránky Edwards Lifesciences. Nekontrolujeme a nepodporujeme obsah žádné webové stránky třetí strany a nemůžeme přijmout odpovědnost za postupy při ochraně soukromí jakékoli webové stránky, kterou nemáme pod kontrolou. Doporučujeme přezkoumat přístupy k ochraně soukromí, které na svých webových stránkách uplatňuje jakákoli třetí strana, pakliže jejich stránky navštívíte.

Klikněte na kteroukoli následující adresu a navštivte konkrétní oblast tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, kterou si přejete shlédnout, nebo pokud byste si chtěli přečíst celé toto Prohlášení, rolujte postupně dolů.

Informace, které na našich Stránkách shromažďujeme 
Informace, které jsou nám poskytovány mimo Stránky 
Jak nakládáme s informacemi, které shromažďujeme 
Mezinárodní zpracovávání dat ve Spojených státech a jinde 
Poskytování informací třetím stranám
Vaše možnosti ohledně ochrany soukromí 
Ochrana soukromí dětí 
Náš závazek chránit data a jejich bezpečnost
Co udělat, když máte obavy o své osobní údaje. 
Změny našeho Prohlášení o ochraně soukromí

Čím se společnost Edwards Lifesciences  zabývá

Edwards Lifesciences Corporation je přední světovou společností v oboru inovativní medicíny strukturálního onemocnění srdce, jakož i v oblasti péče o pacienty v kritickém stavu a chirurgického sledování. Jelikož hlavní ambicí společnosti je pomáhat pacientům, zabývá se ve spolupráci s předními světovými klinickými lékaři a výzkumníky řešením nenaplněných potřeb zdravotní péče, které povede k lepším výsledkům léčby pacientů a ke zvýšení kvality jejich života. Společnost Edwards Lifesciences Corporation má sídlo ve Spojených státech amerických, ale její pobočky se nacházejí po celém světě (dále společně jako „společnost Edwards“). Společnost Edwards Lifesciences spolupracuje s lékaři za účelem inovace produktů, jejichž cílem je umožnit pacientům prožít delší, zdravější a produktivnější život. Zaměřujeme se na zdravotnické technologie, jež se zabývají velkým a rostoucím počtem pacientů, který má za následek značný objem nesaturovaných klinických potřeb.

Více informací o společnosti Edwards Lifesciences naleznete v části „O společnosti Edwards Lifesciences“ na našich webových stránkách https://www.edwards.com/aboutus/home.

Informace, které na našich stránkách shromažďujeme

Naše Stránky jsou vytvořené tak, že je návštěvníci mohou procházet a prohlížet jejich obsah, aniž by nám museli poskytovat jakékoli detaily osobních kontaktů, jako například jméno, adresu, e-mail nebo telefonní číslo.

Tato sekce popisuje informace, které nám návštěvníci mohou poskytnout na základě svého dobrovolného rozhodnutí, stejně jako naše praktické postupy při automatickém sběru a použití informací o jejich počítačích, mobilech a tabletech a také při využívání analytických informací, jakými jsou IP adresy návštěvníků a informace o tom, jakým způsobem se návštěvníci po Stránkách pohybují.

Informace, která nám poskytujete vy

Když Stránky používáte, můžete se rozhodnout poskytnout nám osobní údaje, které identifikují vás nebo vaše rodinné příslušníky. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat jméno osoby, poštovní nebo e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo sociálního pojištění nebo národní identifikační číslo, informace o vašem zdraví a zdravotním stavu nebo jakékoli další informace, které společnosti Edwards Lifesciences umožní vaši identifikaci nebo navázání kontaktu. Tak například se může pacient, který dostal jeden z produktů společnosti Edwards Lifesciences, rozhodnout, že se s námi podělí o své zkušenosti. Osoba hledající zaměstnání se může rozhodnout, že se o práci bude ucházet online, nebo si vyžádá další informace o pracovních příležitostech. Zdravotnický pracovník může požádat o zaslání informací o jednom z našich produktů, případně i o více produktech, nebo může referovat o konkrétním pacientovi. Dobročinné organizace mohou požádat o poskytnutí daru.

Vedle toho mohou být některé aspekty našich Stránek určené pouze pro zdravotnické pracovníky s uznanou kvalifikací a přístup k těmto částem Stránek může být podmíněn poskytnutím osobních údajů, které usnadní registraci a ověření.

V těchto případech, abychom vyhověli vaší žádosti o využívání těchto prvků našich Stránek, si můžeme vyžádat vaše osobní údaje jako jméno, poštovní nebo e-mailovou adresu, telefonní číslo a někdy také číslo zdravotnické licence či jiné informace, sloužící k ověření vaší způsobilosti sledovat určité vyhrazené obsahy nebo k získání souhlasu zaregistrovat se na nějakou akci. Za určitých, zřídkakdy se vyskytujících okolností, jakými je například nežádoucí událost v souvislosti s jedním z našich produktů, můžeme být požádáni o získání osobních údajů o vašem zdravotním stavu, abychom umožnili jejich povinné nahlášení vládním regulačním organizacím. Zdravotničtí pracovníci by měli zabezpečit získání souhlasu svého pacienta (je-li vyžadován) ještě předtím, než nám o svých pacientech zašlou osobní nebo lékařské informace.

Informace, které shromažďujeme automaticky

Abychom zkvalitnili praktické využívání internetu, pravidelně shromažďujeme určité informace, které se týkají vašeho počítače, mobilu a tabletu, a také analytické informace o našich návštěvnících a způsobech, jakým naše Stránky využívají. Například zaznamenáváme IP adresy každého počítače, který se na naše Stránky přihlásí. Tato IP adresa nám neumožňuje identifikovat vás podle jména nebo kontaktních detailů, avšak dovoluje nám udržovat komunikaci s vaším zařízením po dobu vaší návštěvy na Stránkách. Dovoluje nám také identifikovat zemi, odkud naše Stránky navštívíte, takže vás můžeme automaticky nasměrovat k obsahům, které jsou pro vaši zemi vhodné.

Používáme také „cookies“ a podobné stopovací technologie. Jsou to malé datové soubory, nastavené do vašeho počítače, které nám a partnerům třetí strany umožní rozpoznat, jak se pohybujete po našich Stránkách i po jakýchkoli jednotlivých stránkách nebo informacích, které navštívíte. Pro získání více informací o cookies, včetně vašich práv ohledně cookies, navštivte prosím naše Prohlášení o  Cookies.

Na webových stránkách třetích stran také můžeme umísťovat reklamy. Tyto třetí strany mohou sledovat informace o používání webové stránky stejně jako informace o „proklikávání“ z nějaké reklamy na naše Stránky. To nám pomáhá zjistit účinnost naší reklamy.


Informace, které jsou nám poskytovány mimo stránky

Jsme si vědomi skutečnosti, že můžeme obdržet osobní údaje i jinými způsoby než prostřednictvím našich webových stránek. Shromažďujeme informace o našich zákaznících a potenciálních zákaznících pro účely poskytování našich produktů a služeb – mezi tyto informace patří například finanční/účetní informace a veškeré další informace, které nám jsou poskytovány v rámci obchodního styku. Řada lékařů nás například informuje o implantování konkrétních chlopní, abychom mohli vést databázi pacientů, kteří obdrželi chlopeň s konkrétním sériovým číslem. Lékaři nás rovněž informují o stížnostech či případech problémů s našimi produkty, přičemž mohou nedopatřením uvést i informace týkající se zdravotního stavu pacienta. Uchazeči o zaměstnání mohou předkládat žádosti v listinné podobě. Vedeme záznamy o nákupech realizovaných našimi zákazníky z řad lékařů a o jejich účasti na vzdělávacích a jiných akcích, jež pořádáme.    

Shromažďujeme rovněž informace od našich prodejců, dodavatelů, konzultantů, odborných poradců a dalších třetích stran pro účely řízení a provádění naší obchodní činnosti. Budeme například shromažďovat informace o obchodních kontaktech, finanční informace a další informace nezbytné pro zapojení našich dodavatelů a ostatních obchodních partnerů a pro hodnocení jejich výsledků.

Osobním údajům zajišťujeme stejnou ochranu bez ohledu na to, zda je obdržíme prostřednictvím webových stránek nebo jinou cestou. Níže uvedený popis se vztahuje na námi shromážděné či obdržené osobní údaje bez ohledu na způsob, jakým byly obdrženy.

Jak nakládáme s informacemi, které shromáždíme

Jestliže se rozhodnete poskytnout nám své osobní údaje, budeme tyto informace používat k řadě účelů:

  • abychom reagovali na váš konkrétní dotaz nebo žádost a poskytli vám informace a přístup ke zdrojům, které jste od nás požadovali;
  • poskytování, provozování a údržba Stránek;
  • zlepšování navigace Stránek a kvality jejich obsahu, údržba a bezpečnost systému;
  • zpracování a provádění transakcí;
  • řízení vztahů s našimi zákazníky včetně reakce na dotazy a připomínky a poskytování zákaznického servisu a podpory;
  • poskytování našich produktů a služeb;
  • provádění výzkumu a vývoje za účelem zvýšení kvality našich produktů a služeb;
  • vyhodnocování finančních, úvěrových či pojistných rizik vyplývajících z jakýchkoli vztahů či potenciálních vztahů se zákazníkem, dodavatelem, distributor či obchodním partnerem;
  • další legitimní obchodní účely a ostatní účely, o nichž budeme informovat naše uživatele a zákazníky.

Také vám umožníme, abyste nám sdělili, zda můžeme využít vaše osobní údaje k zasílání dalších informací o produktech, aktivitách či možnostech společnosti Edwards Lifesciences. Budete-li si kdykoli přát se z této komunikace „odhlásit“, můžete tak učinit vyplněním tohoto formuláře. Edwards Lifesciences neprodává ani neposkytuje osobní údaje třetím stranám pro marketingové účely těchto třetích stran.

Pro vaše budoucí návštěvy Stránek můžeme využívat informací týkajících se vašeho počítače, mobilu a tabletu a také analytických informací, které my a naši partneři shromáždíme (o vaší IP adrese a prostřednictvím cookies). Tyto informace nám dovolí nasměrovat vás na konkrétní obsahy Stránek, které by vás mohly zajímat, a umožní nám zapamatovat si váš počítač pro vaši další návštěvu. Jestliže navštěvujete více Stránek Edwards Lifesciences, můžeme informace z vašich návštěv sloučit a lépe porozumět využívání Stránek.

Můžeme také sloučit informace týkající se vašich zařízení (počítače, mobilu a tabletu) a analytické informace, které shromažďujeme od všech návštěvníků, což nám pomůže při zkvalitňování Stránek, neboť tak můžeme monitorovat zájem o rozličné obsahy Stránek a porozumět tomu, jak se naši návštěvníci po Stránkách pohybují. Tyto informace nám také pomohou diagnostikovat jakékoli problémy, které se na Stránkách vyskytnou.

Jestliže se rozhodnete poskytnout nám vaše osobní údaje, můžeme je zkombinovat s neosobními informacemi shromážděnými pomocí rozpoznání IP adres a cookies, díky čemuž lépe porozumíme vašim konkrétním zájmům a budeme schopni vám přinášet relevantní informace.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výše popsaný právní základ shromažďování osobních údajů a nakládání s nimi závisí na dotčených osobních údajích a konkrétní souvislosti, ve které tyto údaje shromažďujeme.

Osobní údaje od vás však získáváme pouze tehdy, udělíte-li nám k tomu svůj souhlas, jestliže osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo jestliže je zpracování prováděno v našem oprávněném zájmu a zároveň nad ním nepřevažují vaše zájmy ochrany osobních údajů nebo základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít rovněž zákonnou povinnost vaše osobní údaje shromažďovat či je budeme jinak potřebovat k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob (např. za účelem splnění zdravotnických nařízení). Jestliže vás za účelem dodržení právního předpisu či plnění smlouvy uzavřené s vámi požádáme o poskytnutí osobních údajů, v příslušné době vás na to upozorníme a budeme vás informovat, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoli (jakož i o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů). Stejně tak platí, že pokud budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran), budeme vás v příslušné době informovat o tom, o jaké oprávněné zájmy se jedná. Máte-li dotazy ohledně právního základu, o nějž se při shromažďování a používání vašich osobních údajů opíráme, či potřebujete-li v tomto ohledu více informací, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části nazvané „Co udělat, když máte obavy o vaše osobní data“.

Mezinárodní zpracovávání dat ve spojených státech a jinde

Jakékoli informace, které nám poskytnete nebo které shromáždíme, mohou být předávány sesterským společnostem Edwards Lifesciences nebo našim poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami, po celém světě, a to pro účely, které jsou v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí. To zahrnuje i předávání údajů do Spojených států, kde je uchováváno velké množství našich elektronických dat.

To znamená, že vaše informace mohou být sděleny do země lišící se od země vašeho pobytu za účelem zpracování nebo uchování dat a že mohou být také sděleny třetím stranám, které jsme najali, aby nám poskytovaly služby jako hosting webových stránek, management databáze nebo analytické služby. Některé z těchto zemí nemusí mít zákony na ochranu dat srovnatelné se zákony země vašeho pobytu. My jsme však zavedli příslušná ochranná opatření, která zajistí, že vaše osobní údaje zůstanou chráněné podle standardů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a platných právních předpisech o ochraně osobních údajů bez ohledu na místo jejich zpracování (i v případě, že se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru nebo Spojeného království, a to zavedením Standardních smluvních ustanovení mezi našimi pobočkami a našimi poskytovateli služeb v zemích mimo EHS / Spojené království).

Prosíme návštěvníky z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, aby si vyhledali také níže uvedené informace o naší účasti na programech rámcového systému Privacy Shield (Štít soukromí) mezi Evropskou unií a Spojenými státy a mezi Švýcarskem a Spojenými státy. Upozorňujeme však, že i když se níže uvedené pobočky společnosti Edwards Lifesciences nadále účastní systému Privacy Shield mezi Evropskou unií a Spojenými státy mezi Švýcarskem a Spojenými státy, nespoléhají se na program Privacy Shield mezi Evropskou unií a Spojenými státy a mezi Švýcarskem a Spojenými státy jako na zákonný mechanismus, který jim umožňuje předávání osobních údajů do Spojených států, a místo toho zavedly příslušná ochranná opatření (jak je uvedeno výše) pro předávání osobních údajů.

Programy Privacy Shield mezi Evropskou unií a Spojenými státy a mezi Švýcarskem a Spojenými státy

Pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních dat z evropských zemí a Švýcarska, společnosti Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC a Edwards Lifesciences CardiAQ LLC obdržely certifikáty o dodržování principů programu Privacy Shield mezi Evropskou Unií a Spojenými státy a programu Privacy Shield mezi Švýcarskem a Spojenými státy při zpracování osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru zveřejněných Ministerstvem obchodu Spojených států. Získali jsme certifikáty potvrzující, že dodržujeme principy ochrany soukromí stanovené v systému Privacy Shield, týkající se oznamování, výběru, odpovědnosti za další předávání, bezpečnosti, integrity dat a omezení účelu, přístupu, postihu, prosazování právních předpisů a ručení. Chcete-li se dozvědět o rámcových systémech Privacy Shield mezi Evropskou unií a Spojenými státy a mezi Švýcarskem a Spojenými státy další podrobnosti, navštivte prosím https://www.privacyshield.gov. Chcete-li si ověřit certifikát naší společnosti pro program Privacy Shield, navštivte prosím  https://www.privacyshield.gov/list.

Naše subjekty působící ve Spojených státech podléhají pravomocím Federální komise pro obchod v oblasti vyšetřování a prosazování právních předpisů.

Při předávání osobních údajů našim externím zástupcům v rámci programu Privacy Shield odpovídáme za nedodržení zpracování vašich osobních údajů v souladu s principy programu Privacy Shield těmito našimi externími zástupci, pokud neprokážeme, že neneseme odpovědnost za událost, v jejímž důsledku došlo ke škodě.

Máte-li jakékoli dotazy či pochybnosti ohledně našich certifikátů k programu Privacy Shield mezi Evropskou unií a Spojenými státy nebo mezi Švýcarskem a Spojenými státy, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedené kontaktní adresy, a my bez prodlení zareagujeme na váš dotaz či pochybnost.

V případě, že máte přetrvávající pochybnosti ohledně ochrany soukromí či užívání osobních údajů, které jsme nevyřešili k Vaší spokojenosti, obraťte se prosím (bezplatně) na našeho externího poskytovatele služby řešení sporů se sídlem v USA prostřednictvím následujícího odkazu: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Selžou-li tyto snahy o řešení sporu prostřednictvím nezávislého subjektu, umožňuje rámec systému Privacy Shield v některých situacích využití rozhodčího řízení. Pro podrobnější informace o rozhodčím řízení navštivte prosím https://www.privacyshield.gov/.Jestliže na stránky přistupujete z Evropy, máte právo ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů. Pro více informací se obraťte na svůj národní orgán pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a některých mimoevropských zemí (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_cs).

Budeme také spolupracovat při jakémkoli vyšetřování, podrobíme se jakémukoli rozhodnutí a doporučení, prováděném a poskytnutém Ministerstvem obchodu Spojených států a Federální komisí pro obchod, které se budou týkat osobních údajů a které obdržíme v rámci systému Privacy Shield.

Upozorňujeme, že za určitých okolností může vyvstat požadavek na zpřístupnění vašich osobních údajů v reakci na zákonný požadavek veřejných orgánů včetně požadavků národní bezpečnosti či prosazování právních předpisů.

Poskytování informací třetím stranám

Edwards Lifesciences využívají třetí strany, které nám poskytují služby, včetně služeb týkajících se zpracování dat, a tyto třetí strany souhlasily s tím, že budou dodržovat soukromí a bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které od nás dostanou.

V některých případech můžeme být na základě zákona, obsílkou nebo soudním příkazem požádáni o odtajnění informací. Například když použijete nějakou Stránku, abyste nahlásili nežádoucí zkušenost s produktem, můžeme být požádáni, abychom tuto informaci sdělili U. S. Food and Drug Administration (FDA, Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických) nebo podobným regulačním orgánům v jiných zemích. Informace také můžeme odtajnit tam, kde jsme přesvědčeni, že je to nezbytné k ochraně života jakékoli osoby nebo k výkonu, zavedení či ochraně našich zákonných práv.

Jestliže nějaká třetí strana kupuje některého člena naší skupiny nebo jeho majetek, pak můžeme v souvislosti s tímto prodejem pro tuto třetí stranu informace odtajnit. Kupující třetí straně vysvětlíme, že osobní údaje, jež od nás dostala, může použít pouze pro účely, pro které byly původně získány.

A konečně si můžeme vyžádat váš souhlas ke sdílení vašich osobních údajů s některými třetími stranami. V takových případech budeme sdílet vaše osobní údaje pouze s vaším svolením.

Vaše možnosti ohledně ochrany soukromí

Při využívání Stránek dostanete příležitost vybrat si, zda poskytovat či neposkytovat osobní údaje, a rozhodnout, jak s nimi máme nakládat.

Dostávat informace o společnosti Edwards Lifesciences. Když nám poskytneme osobní údaje, můžete být požádáni, abyste potvrdili, zda chcete v budoucnosti dostávat naše sdělení, včetně těch e-mailových. Když s tím budete souhlasit, můžeme vám čas od času zaslat informaci o produktech a službách. Dokonce i když budete souhlasit s tím, že vám společnost Edwards Lifesciences může zasílat další informace, můžete kdykoliv svůj názor změnit a vyplnit tento formulář nebo se řídit pokyny v e-mailovém sdělení, které vám zašleme.

Cookies. Podívejte se prosím na Prohlášení o Cookies, abyste věděli, jak přijmout a odmítnout cookies a podobné stopovací technologie.

Získání přístupu k vašim osobním údajům, jejich opravy nebo změny. Přejete-li si získat přístup ke svým osobním údajům, které jste nám již dříve poskytli, aktualizovat je nebo opravit, upravit či vymazat, vyplňte prosím tento  formulář. Vaši žádost posoudíme v souladu s programem Privacy Shield a veškerými platnými právními předpisy.

Signály DNT („Do not track“, nestopuj mě) a online stopování. Některé webové prohlížeče jsou nastavené tak, že posílají signál „nestopuj mě“ na stránky, které navštívíte. Tento signál dává webové stránce pokyn, aby neshromažďovala informace o vašich aktivitách napříč různými webovými stránkami. My v současné době na signály „nestopuj mě“ nereagujeme.

Edwards Lifesciences nestopují vaše aktivity na jakýchkoli webech nebo aplikacích třetí strany (s výjimkou monitorování vašich kontaktů s našimi reklamami, umístěnými na stránkách třetí strany) a také nepořizujeme výběry z obsahů založených na vašich aktivitách, které jsou zveřejňované na webech či aplikacích třetí strany. Když ale navštívíte více než jednu ze Stránek společnosti Edwards, pak vaše aktivity stopujeme na všech webových stránkách provozovaných společností Edwards, tak abychom mohli zlepšit váš celkový dojem ze společnosti Edwards.

Odstranění osobních údajů. Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat, aby Edwards Lifesciences vymazala vaše osobní údaje.

Dále můžete uplatnit námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů. I v tomto případě můžete svá práva uplatnit tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části nazvané „Co udělat, když máte obavy o vaše osobní data“.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním našich marketingových sdělení. Toto právo můžete uplatnit tak, že v marketingových oznámeních, která vám zasíláme, kliknete na odkaz „zrušit zasílání oznámení“ nebo „ukončit zasílání oznámení“. Chcete-li odvolat svůj souhlas s jinými formami marketingu (např. poštovní marketing nebo telemarketing), obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části nazvané „Co udělat, když máte obavy o vaše osobní data“.

Stejně tak platí, že pokud shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu ani na zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě jiných zákonných důvodů zpracování než na základě souhlasu.

Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů. Více informací vám poskytne váš místní orgán pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku jsou k dispozici na webové stránce  www.dataprotection.ie/docs/European-Functions-Useful-Links/b/99/htm).

Všechny žádosti, které obdržíme od fyzických osob, jež hodlají uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, vyřizujeme v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Ochrana soukromí dětí

Edwards Lifesciences nezamýšlejí shromažďovat osobní údaje od dětí mladších 13 let bez souhlasu jejich rodičů či právních zástupců. Nesdílíme osobní údaje o komkoli, komu je méně než 13 let, s nikým, kdo stojí mimo společnost Edwards (s výjimkou situací, kdy to vyžaduje zákon, a i tehdy pouze s našimi zástupci, kteří se zavázali k ochraně osobních údajů).

Děti, kterým je méně než 13 let, nám nemohou zasílat žádné osobní údaje bez výslovného svolení svých rodičů nebo právních zástupců. Jste-li přesvědčeni, že nám vaše dítě poslalo své osobní údaje, a přejete-li si, aby jeho data byla z našeho systému odstraněna, vyplňte prosím tento  formulář.  Učiníme příslušné kroky, abychom vaší žádosti vyhověli.

Náš závazek chránit data a jejich bezpečnost

Edwards Lifesciences chápe, že bezpečnost vašich osobních údajů má mimořádný význam, a my se snažíme vaši důvěru neztratit. Abychom ochránili bezpečnost informací, které sbíráme a které nám poskytujete, používáme technologická a organizační opatření, která odpovídají standardům v průmyslu.

Navzdory této poctivé snaze ochránit osobní údaje před ztrátou, krádeží, změnou či jiným druhem zneužití nemůžeme zaručit, že k takové ztrát�� nikdy nedojde. Vždy zde existuje riziko, že nějaká třetí strana bez našeho svolení získá neoprávněný přístup do našeho systému nebo že se k osobním údajům dostane jiným způsobem.

Uchovávání osobních údajů

Osobní informace, které od vás získáme, uchováváme v případě, že jsme s vámi navázali obchodní vztah, nebo na základě oprávněné obchodní potřeby (např. vám abychom vám mohli poskytnout vámi vyžádanou službu nebo splnit příslušné zákonné, daňové nebo účetní požadavky).

Jestliže ke zpracování vašich osobních údajů nemáme žádné obchodní potřeby, údaje buď vymažeme, nebo anonymizujeme nebo, pokud to nebude možné (např. proto, že jsou vaše osobní údaje uloženy v záložních archivech), budou vaše osobní údaje bezpečně uloženy a odděleny od dalšího zpracování do té doby, než bude jejich vymazání možné.

Co udělat, když máte obavy o vaše osobní data

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, nebo pochybnosti o ochraně vašich osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů, společnost Edwards Lifesciences LLC prostřednictvím tohoto formuláře nebo na níže uvedené adrese:

Privacy Office
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
USA
Email: privacy@edwards.com

Jestliže si přejete, abychom vám odpověděli e-mailem, zkontrolujte prosím, zda jste uvedli své jméno, poštovní a e-mailovou adresu. Když nedostaneme vaši e-mailovou adresu, zašleme vám odpověď poštou.

Změny našeho prohlášení o ochraně soukromí

Čas od času můžeme Prohlášení o ochraně soukromí upravovat. Když tak učiníme, zveřejníme aktualizované zásady a změníme níže uvedené datum „poslední revize“. Proto je třeba, abyste příležitostně tuto stránku kontrolovali a měli tak nadále aktuální informace o našich postupech.

Naším záměrem je používat osobní údaje v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí, jakmile byly tyto informace shromážděny. Budeme-li chtít podstatně změnit způsob, jakým používáme nebo sdílíme osobní údaje, budeme vás o tom předem informovat a vy dostanete možnost vybrat si, zda nám dovolíte používat vaše údaje těmito novými či odlišnými způsoby.

Dokument byl revidován dne 22. ledna 2021 s ohledem na aktualizaci kontaktních údajů poskytovatele služby řešení sporů v rámci programu Privacy Shield.